Den Europæiske elektronisk bompengetjeneste

15-04-2014

Denne undersøgelse er en gennemgang af de aktuelle og fremtidige teknologimuligheder, der gør sig gældende for den europæiske elektronisk bompengetjeneste. Undersøgelsen afvejer styrker og svagheder ved hver af de seks teknologier, der i øjeblikket findes. Den indeholder endvidere en vurdering af den igangværende teknologiske udvikling og af fremtidige skridt for Den Europæiske Union.

Denne undersøgelse er en gennemgang af de aktuelle og fremtidige teknologimuligheder, der gør sig gældende for den europæiske elektronisk bompengetjeneste. Undersøgelsen afvejer styrker og svagheder ved hver af de seks teknologier, der i øjeblikket findes. Den indeholder endvidere en vurdering af den igangværende teknologiske udvikling og af fremtidige skridt for Den Europæiske Union.

Ekstern forfatter

Francesco Dionori, Lucia Manzi and Roberta Frisoni (Steer Davies Gleave) ; José Manuel Vassallo, Juan Gómez Sánchez and Leticia Orozco Rendueles (Universidad Politécnica de Madrid, Spain) ; José Luis Pérez Iturriaga ; Nick Patchett (Pillar Strategy)