9

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Nøgleord
Dato

Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

15-06-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital policies based on scientific evidence and expertise.

Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

16-03-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital and AI related policy based on scientific evidence and expertise.

Kommunikation til en overkommelig pris for virksomheder og forbrugere

01-02-2018

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og data- og internetadgangstjenester er trådt i stedet for traditionelle telefonitjenester som nøgleprodukter for både forbrugere og virksomheder. I dag er stadig mere audiovisuelt indhold tilgængeligt som en tilkøbsmulighed, og 4G- og 5G-internetforbindelser oplever en eksponentiel vækst. Som følge heraf har EU indført en lovgivningsramme for telekommunikation, der omfatter fastnettelekommunikation og trådløs telekommunikation, internet, tv- og radiotjenester ...

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og data- og internetadgangstjenester er trådt i stedet for traditionelle telefonitjenester som nøgleprodukter for både forbrugere og virksomheder. I dag er stadig mere audiovisuelt indhold tilgængeligt som en tilkøbsmulighed, og 4G- og 5G-internetforbindelser oplever en eksponentiel vækst. Som følge heraf har EU indført en lovgivningsramme for telekommunikation, der omfatter fastnettelekommunikation og trådløs telekommunikation, internet, tv- og radiotjenester samt transmissionstjenester, via en række regler, som gælder i alle EU-medlemsstaterne. Ifølge IMCO-udvalgets seneste undersøgelse bidrager telekommunikationstjenester med 86,1 mia. EUR årligt til EU's BNP, og nye lovgivningsmæssige foranstaltninger, der blev indført af Europa-Parlamentet, kunne bidrage med yderligere 40 mia. EUR.

Digital dagsorden for Europa

01-02-2018

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) har siden 1995 medført produktivitetsfremgang og vækst i EU[1]. I løbet af de seneste tre årtier er grænserne mellem telekommunikation, radio og TV og IT blevet udvisket af den teknologiske »konvergens«. Kommissionen lancerede det digitale indre marked i 2015 for at gennemføre de vigtigste lovgivningsmæssige forslag såsom fremme af e-handel, ophavsret, privatlivets fred på internettet, harmonisering af digitale rettigheder, harmoniserede momsregler og ...

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) har siden 1995 medført produktivitetsfremgang og vækst i EU[1]. I løbet af de seneste tre årtier er grænserne mellem telekommunikation, radio og TV og IT blevet udvisket af den teknologiske »konvergens«. Kommissionen lancerede det digitale indre marked i 2015 for at gennemføre de vigtigste lovgivningsmæssige forslag såsom fremme af e-handel, ophavsret, privatlivets fred på internettet, harmonisering af digitale rettigheder, harmoniserede momsregler og internetsikkerhed.

Forbrugerpolitik: principper og instrumenter

01-11-2017

En virkningsfuld forbrugerbeskyttelsespolitik er en forudsætning for, at det indre marked kan fungere korrekt og effektivt[1]. Den har til formål at sikre forbrugernes rettigheder over for de handlende og øge beskyttelsen af sårbare forbrugere[2]. Den finansielle krise har vist, at forbrugerbeskyttelsesreglerne har potentiale til at gøre markederne mere retfærdige og forbedre kvaliteten af konkurrencen. Det er blevet et centralt mål i EU-politik at styrke forbrugernes stilling og effektivt beskytte ...

En virkningsfuld forbrugerbeskyttelsespolitik er en forudsætning for, at det indre marked kan fungere korrekt og effektivt[1]. Den har til formål at sikre forbrugernes rettigheder over for de handlende og øge beskyttelsen af sårbare forbrugere[2]. Den finansielle krise har vist, at forbrugerbeskyttelsesreglerne har potentiale til at gøre markederne mere retfærdige og forbedre kvaliteten af konkurrencen. Det er blevet et centralt mål i EU-politik at styrke forbrugernes stilling og effektivt beskytte deres sikkerhed og økonomiske interesser.

Forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger

01-11-2017

Europæiske foranstaltninger med henblik på forbrugerbeskyttelse sigter mod at beskytte de europæiske forbrugeres sundhed og sikkerhed samt økonomiske og retlige interesser, uanset hvor i EU de bor, rejser eller handler. Både fysiske transaktioner og e-handel er underlagt EU-lovgivning, som indeholder regler om generel anvendelse sammen med bestemmelser om specifikke produkter, herunder medicin, genmodificerede organismer, tobaksvarer, kosmetik, legetøj og sprængstoffer.

Europæiske foranstaltninger med henblik på forbrugerbeskyttelse sigter mod at beskytte de europæiske forbrugeres sundhed og sikkerhed samt økonomiske og retlige interesser, uanset hvor i EU de bor, rejser eller handler. Både fysiske transaktioner og e-handel er underlagt EU-lovgivning, som indeholder regler om generel anvendelse sammen med bestemmelser om specifikke produkter, herunder medicin, genmodificerede organismer, tobaksvarer, kosmetik, legetøj og sprængstoffer.

Etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser

01-11-2017

Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser garanterer fri bevægelighed for virksomheder og erhvervsdrivende inden for EU. Der er høje forventninger til tjenesteydelsesdirektivet, eftersom dette direktiv har afgørende betydning for færdiggørelsen af det indre marked. Den seneste forskning viser, at værdien af de fordele, der er opnået i kraft af lovgivning, som Parlamentet har vedtaget på området fri udveksling af tjenesteydelser, herunder erhvervsmæssige kvalifikationer og detailhandel ...

Etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser garanterer fri bevægelighed for virksomheder og erhvervsdrivende inden for EU. Der er høje forventninger til tjenesteydelsesdirektivet, eftersom dette direktiv har afgørende betydning for færdiggørelsen af det indre marked. Den seneste forskning viser, at værdien af de fordele, der er opnået i kraft af lovgivning, som Parlamentet har vedtaget på området fri udveksling af tjenesteydelser, herunder erhvervsmæssige kvalifikationer og detailhandel, beløber sig til 284 mia. EUR om året.

Offentlige kontrakter

01-11-2017

Myndighederne indgår kontrakter for at sikre udførelse af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Disse kontrakter tegner sig for en omsætning på 2 448 mia. EUR, hvad der viser, at offentlige indkøb på EU-plan er en vigtig drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse og innovation. Den pakke om offentlige indkøb, som Parlamentet og Rådet vedtog i 2014, tilføjer 2,88 mia. EUR om året til EU's BNP. Desuden har EU-direktiverne om offentlige udbud ført til en stigning i de samlede tildelingsværdier ...

Myndighederne indgår kontrakter for at sikre udførelse af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Disse kontrakter tegner sig for en omsætning på 2 448 mia. EUR, hvad der viser, at offentlige indkøb på EU-plan er en vigtig drivkraft for økonomisk vækst, jobskabelse og innovation. Den pakke om offentlige indkøb, som Parlamentet og Rådet vedtog i 2014, tilføjer 2,88 mia. EUR om året til EU's BNP. Desuden har EU-direktiverne om offentlige udbud ført til en stigning i de samlede tildelingsværdier fra under 200 mia. EUR til ca. 525 mia. EUR.

Det allestedsnærværende digitale indre marked

01-11-2017

Det digitale indre marked sætter skub i økonomien og forbedrer livskvaliteten gennem e-handel og e-forvaltning. Markeds- og forvaltningstjenester udvikler sig fra faste til mobile platforme og bliver stadig mere allestedsnærværende. Denne udvikling kræver en EU-lovgivningsramme for udviklingen af cloud computing og grænseløse mobile dataforbindelser, som sikrer privatlivets fred, personoplysninger og cybersikkerhed. Parlamentets lovgivningsmæssige resultater med hensyn til at opbygge det europæiske ...

Det digitale indre marked sætter skub i økonomien og forbedrer livskvaliteten gennem e-handel og e-forvaltning. Markeds- og forvaltningstjenester udvikler sig fra faste til mobile platforme og bliver stadig mere allestedsnærværende. Denne udvikling kræver en EU-lovgivningsramme for udviklingen af cloud computing og grænseløse mobile dataforbindelser, som sikrer privatlivets fred, personoplysninger og cybersikkerhed. Parlamentets lovgivningsmæssige resultater med hensyn til at opbygge det europæiske digitale indre marked bidrager med yderligere 177 mia. EUR årligt til europæisk vækst.