6

resultat(er)

Ord
Type af publikation
Politikområde
Forfatter
Nøgleord
Dato

FOKUS PÅ: Vekseluddannelse: en bro over rørte vande?

15-10-2014

Arbejdserfaring værdsættes meget af virksomheder, og mangel på en sådan erfaring udgør derfor en stor hindring for førstegangsjobsøgende. Mange unge er fanget i en ond cirkel. De kan ikke finde deres første job, men de kan ikke få et job, fordi de ikke har nogen arbejdserfaring. Lærlingeuddannelser har vist sig at have stor indvirkning på fremme af ungdomsbeskæftigelse og er en vigtig årsag til det lave ungdomsarbejdsløshedsniveau i nogle europæiske lande. I både meddelelsen "Nytænkning på uddannelsesområdet ...

Arbejdserfaring værdsættes meget af virksomheder, og mangel på en sådan erfaring udgør derfor en stor hindring for førstegangsjobsøgende. Mange unge er fanget i en ond cirkel. De kan ikke finde deres første job, men de kan ikke få et job, fordi de ikke har nogen arbejdserfaring. Lærlingeuddannelser har vist sig at have stor indvirkning på fremme af ungdomsbeskæftigelse og er en vigtig årsag til det lave ungdomsarbejdsløshedsniveau i nogle europæiske lande. I både meddelelsen "Nytænkning på uddannelsesområdet" og meddelelsen om ungdomsarbejdsløshed opfordrede Europa-Kommissionen medlemsstaterne til at øge deres bestræbelser på at udvikle erhvervsuddannelser i verdensklasse for at øge kvaliteten af erhvervsfaglige færdigheder og for at fremme arbejdsbaseret læring, herunder praktikophold, lærepladser og vekseluddannelser. Ligeledes offentliggjorde Europa-Parlamentet på opfordring fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (CULT) en undersøgelse, som undersøger stærke og svage sider ved vekseluddannelser og udforsker politikudvikling i EU-28 i forbindelse med indførelsen og/eller forbedringen af denne type læring.

Focus on: European Qualifications Framework

16-09-2013

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving ...

The EQF is a translation grid for qualifications around Europe and at its core are eight reference levels, covering basic to most advanced qualifications. Each country is expected to classify its national qualifications into the eight EQF levels by means of its National Qualifications Framework (NQF) or the levels of its national qualifications system. The EQF is a concrete instrument to promote lifelong learning, mobility, skills and jobs of citizens throughout Europe, indispensable for achieving more and better jobs and growth, as Europe faces the challenges of becoming an advanced, knowledge-based economy.

Focus on: Early School Leaving in the European Union

15-04-2013

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in ...

Investment in education and training contributes significantly to economic growth and is pivotal to the EU's current and future competitiveness, while enhancing active citizenship, personal development and well-being. Still, many young Europeans are currently lacking a perspective for their future. Some of them leave the education system without having the skills or qualifications which are now seen as necessary to make a successful transition to the labour market and for active participation in today's knowledge-based economy.

Structural and Cohesion Policies for 2020 : Tools to Overcome the Crisis

15-11-2011

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

This note illustrates the crucial contribution of structural and cohesion policies to the "Europe 2020" strategy. It also highlights the role that the Parliament could play in strengthening these policies, which are all subject to the ordinary legislative procedure and will all undergo a far-reaching reform by 2014.

'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' - Working documents of Joint Parliamentary Meeting held on 13-14 April 2011

15-03-2011

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working ...

Working group I : Cooperation in the area of freedom security and justice - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "cooperation in the Area of Freedom Security and Justice" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers various issues, such as borders, visas, migration and asylum, as well as police and judicial cooperation in criminal matters. Working group II : Integration of citizens - 'Western Balkans - Towards a more integrated Europe' This briefing note provides background information for the Joint Parliamentary Meeting Working Group discussions on "Integration of Citizens" between the European Union and the Western Balkans. The paper covers issues related to cultural diversity and education aspects as crucial factors to the success of the integration process of the Western Balkans to the European Union.

Struktur- og samhørighedspolitikkerne efter Lissabontraktaten

15-02-2010

Lissabontraktaten har helt klart store konsekvenser for struktur- og samhørighedspolitikkerne. I denne undersøgelse analyseres ændringerne i de politikker, Generaldirektoratet for Europa-Parlamentets Interne Politikkers Afdeling B har som sit sagområde (af institutionel, proceduremæssig, økonomisk og substansmæssig karakter - retsgrundlaget).

Lissabontraktaten har helt klart store konsekvenser for struktur- og samhørighedspolitikkerne. I denne undersøgelse analyseres ændringerne i de politikker, Generaldirektoratet for Europa-Parlamentets Interne Politikkers Afdeling B har som sit sagområde (af institutionel, proceduremæssig, økonomisk og substansmæssig karakter - retsgrundlaget).

Kommende begivenheder

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Anden begivenhed -
FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE CONT
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Høring -
LIBE FEMM
27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Høring -
PECH

Partnere