Αεροπορικές μεταφορές: Ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας

01-02-2018

Η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (που δεν πρέπει να συγχέεται με την ασφάλεια των πτήσεων[1]) έχει ως σκοπό να προλαμβάνει κακόβουλες πράξεις κατά των αεροσκαφών, των επιβατών τους και του πληρώματος. Σε συνέχεια των τρομερών επιθέσεων του 2001, η ΕΕ ενέκρινε σειρά από κανόνες ασφάλειας για την εξασφάλιση της πολιτικής αεροπορίας. Οι εν λόγω κανόνες επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα.

Η ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας (που δεν πρέπει να συγχέεται με την ασφάλεια των πτήσεων[1]) έχει ως σκοπό να προλαμβάνει κακόβουλες πράξεις κατά των αεροσκαφών, των επιβατών τους και του πληρώματος. Σε συνέχεια των τρομερών επιθέσεων του 2001, η ΕΕ ενέκρινε σειρά από κανόνες ασφάλειας για την εξασφάλιση της πολιτικής αεροπορίας. Οι εν λόγω κανόνες επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να αντιμετωπίζουν νέους κινδύνους. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα.