Νότια Ασία

01-01-2018

Η Ασία είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο πληθυσμό του κόσμου. Έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ, η οποία, ως ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας, συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νότιας Ασίας, προωθώντας την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ ενδιαφέρεται επίσης για την ασφάλεια της περιοχής, π.χ. σε ό,τι αφορά τη διένεξη του Κασμίρ και το Αφγανιστάν.

Η Ασία είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο πληθυσμό του κόσμου. Έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ, η οποία, ως ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας, συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νότιας Ασίας, προωθώντας την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ ενδιαφέρεται επίσης για την ασφάλεια της περιοχής, π.χ. σε ό,τι αφορά τη διένεξη του Κασμίρ και το Αφγανιστάν.