Ειρηνικός

01-01-2018

Η σχέση της ΕΕ με την περιοχή του Ειρηνικού έχει πολιτικές, οικονομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις. Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της περιοχής του Ειρηνικού και τον Ιούνιο 2018 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για συνολικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Έχει εταιρικές σχέσεις στην περιοχή με τις 15 ανεξάρτητες νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, με επίκεντρο την ανάπτυξη, την αλιεία και την κλιματική μεταβολή, καθώς και με τέσσερις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη και το Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού.

Η σχέση της ΕΕ με την περιοχή του Ειρηνικού έχει πολιτικές, οικονομικές και αναπτυξιακές διαστάσεις. Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της περιοχής του Ειρηνικού και τον Ιούνιο 2018 ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για συνολικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Έχει εταιρικές σχέσεις στην περιοχή με τις 15 ανεξάρτητες νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, με επίκεντρο την ανάπτυξη, την αλιεία και την κλιματική μεταβολή, καθώς και με τέσσερις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη και το Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού.