Η διεύρυνση της Ένωσης

01-02-2018

Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007, σηματοδότησε την έκτη διεύρυνση της Ένωσης. Σήμερα διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία. Η Αλβανία και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είναι επίσης υποψήφιες χώρες, ενώ η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο είναι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες.

Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007, σηματοδότησε την έκτη διεύρυνση της Ένωσης. Σήμερα διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και την Τουρκία. Η Αλβανία και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας είναι επίσης υποψήφιες χώρες, ενώ η Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο είναι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες.