Οικονομικά προσιτές επικοινωνίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές

01-02-2018

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι υπηρεσίες δεδομένων και πρόσβασης στο διαδίκτυο, ως βασικά προϊόντα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, έχουν λάβει τη θέση των παραδοσιακών τηλεφωνικών υπηρεσιών. Σήμερα είναι διαθέσιμος κατά παραγγελία όλο και μεγαλύτερος όγκος οπτικοακουστικού περιεχομένου, η δε συνδεσιμότητα 4G και 5G αναπτύσσεται με εκθετικό ρυθμό. Ως απάντηση, η ΕΕ θέσπισε ένα κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες το οποίο καλύπτει τις σταθερές και ασύρματες τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, και τις υπηρεσίες εκπομπής και μετάδοσης, και απαρτίζεται από μια σειρά κανόνων που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε για την Επιτροπή IMCO, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συνεισφέρουν ετησίως 86,1 δισεκατ. EUR στο ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δε νέα νομοθετικά μέτρα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επιπλέον 40 δισεκατ. EUR.

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι υπηρεσίες δεδομένων και πρόσβασης στο διαδίκτυο, ως βασικά προϊόντα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, έχουν λάβει τη θέση των παραδοσιακών τηλεφωνικών υπηρεσιών. Σήμερα είναι διαθέσιμος κατά παραγγελία όλο και μεγαλύτερος όγκος οπτικοακουστικού περιεχομένου, η δε συνδεσιμότητα 4G και 5G αναπτύσσεται με εκθετικό ρυθμό. Ως απάντηση, η ΕΕ θέσπισε ένα κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες το οποίο καλύπτει τις σταθερές και ασύρματες τηλεπικοινωνίες, το διαδίκτυο, και τις υπηρεσίες εκπομπής και μετάδοσης, και απαρτίζεται από μια σειρά κανόνων που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε για την Επιτροπή IMCO, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συνεισφέρουν ετησίως 86,1 δισεκατ. EUR στο ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δε νέα νομοθετικά μέτρα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επιπλέον 40 δισεκατ. EUR.