Η πανταχού παρούσα ψηφιακή ενιαία αγορά

01-11-2017

Η ψηφιακή ενιαία αγορά ενισχύει την οικονομία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι υπηρεσίες της αγοράς και της διακυβέρνησης εξελίσσονται από σταθερές σε κινητές πλατφόρμες και καθίστανται όλο και περισσότερο πανταχού παρούσες. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους και τη συνδεσιμότητα κινητών δεδομένων χωρίς σύνορα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η κυβερνοασφάλεια. Τα νομοθετικά επιτεύγματα του Κοινοβουλίου στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμβάλλουν με επιπλέον 177 δισ. ευρώ ετησίως στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Η ψηφιακή ενιαία αγορά ενισχύει την οικονομία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι υπηρεσίες της αγοράς και της διακυβέρνησης εξελίσσονται από σταθερές σε κινητές πλατφόρμες και καθίστανται όλο και περισσότερο πανταχού παρούσες. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους και τη συνδεσιμότητα κινητών δεδομένων χωρίς σύνορα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η κυβερνοασφάλεια. Τα νομοθετικά επιτεύγματα του Κοινοβουλίου στην οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς συμβάλλουν με επιπλέον 177 δισ. ευρώ ετησίως στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.