Πυρηνική ενέργεια

01-02-2018

Η πυρηνική ενέργεια που παράγεται σήμερα απελευθερώνεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται πυρηνική σχάση, κατά την οποία οι πυρήνες των ατόμων ουρανίου και πλουτωνίου διαχωρίζονται και εκλύουν ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια εναλλακτική λύση χαμηλών εκπομπών άνθρακα αντί για τα ορυκτά καύσιμα και αποτελεί βασικό συστατικό του ενεργειακού μίγματος δεκατριών από τα είκοσι επτά κράτη μέλη, ενώ αναλογεί στο 26% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ. Ωστόσο, μετά τις πυρηνικές καταστροφές στο Τσερνόμπιλ το 1986 και στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011, η πυρηνική ενέργεια αμφισβητείται έντονα. Η απόφαση της Γερμανίας να καταργήσει την πυρηνική ενέργεια έως το 2020, και το προσωρινό κλείσιμο δύο αντιδραστήρων στο Βέλγιο, μετά την ανακάλυψη ρωγμών στους θαλάμους τους, ενέτειναν την πίεση για κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Παρόλο που επαφίεται στα κράτη μέλη να επιλέγουν εάν θα περιλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό τους μίγμα ή όχι, η νομοθεσία της ΕΕ έχει ως στόχο τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών ενέργειας και τη διασφάλιση ότι η διάθεση και μεταχείριση των πυρηνικών αποβλήτων πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο.

Η πυρηνική ενέργεια που παράγεται σήμερα απελευθερώνεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται πυρηνική σχάση, κατά την οποία οι πυρήνες των ατόμων ουρανίου και πλουτωνίου διαχωρίζονται και εκλύουν ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια αποτελεί μια εναλλακτική λύση χαμηλών εκπομπών άνθρακα αντί για τα ορυκτά καύσιμα και αποτελεί βασικό συστατικό του ενεργειακού μίγματος δεκατριών από τα είκοσι επτά κράτη μέλη, ενώ αναλογεί στο 26% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ. Ωστόσο, μετά τις πυρηνικές καταστροφές στο Τσερνόμπιλ το 1986 και στη Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το 2011, η πυρηνική ενέργεια αμφισβητείται έντονα. Η απόφαση της Γερμανίας να καταργήσει την πυρηνική ενέργεια έως το 2020, και το προσωρινό κλείσιμο δύο αντιδραστήρων στο Βέλγιο, μετά την ανακάλυψη ρωγμών στους θαλάμους τους, ενέτειναν την πίεση για κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Παρόλο που επαφίεται στα κράτη μέλη να επιλέγουν εάν θα περιλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό τους μίγμα ή όχι, η νομοθεσία της ΕΕ έχει ως στόχο τη βελτίωση των προτύπων ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών ενέργειας και τη διασφάλιση ότι η διάθεση και μεταχείριση των πυρηνικών αποβλήτων πραγματοποιείται με ασφαλή τρόπο.