Δημοσκόπηση «Parlemeter» 2016 - Συνοπτική παρουσίαση

17-11-2016

Αυτή η έρευνα Parlemeter του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016 (EP/EB 86.1) διεξήχθη στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2016, από την Kantar Public (προηγουμένως TNS opinion). Η έρευνα είναι αφιερωμένη στις αντιλήψεις των Ευρωπαίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την εικόνα και το ρόλο του, καθώς και στο πόσα γνωρίζουν για αυτό το θεσμικό όργανο. Επίσης, θέτει τα καίρια ερωτήματα σχετικά με την ιδιότητα μέλους της ΕΕ, την ταυτότητα, την υπηκοότητα, τις πολιτικές που είναι σε προτεραιότητα και τις αξίες.

Αυτή η έρευνα Parlemeter του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016 (EP/EB 86.1) διεξήχθη στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2016, από την Kantar Public (προηγουμένως TNS opinion). Η έρευνα είναι αφιερωμένη στις αντιλήψεις των Ευρωπαίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την εικόνα και το ρόλο του, καθώς και στο πόσα γνωρίζουν για αυτό το θεσμικό όργανο. Επίσης, θέτει τα καίρια ερωτήματα σχετικά με την ιδιότητα μέλους της ΕΕ, την ταυτότητα, την υπηκοότητα, τις πολιτικές που είναι σε προτεραιότητα και τις αξίες.