Οι προοπτικές πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών: η περίπτωση της Κίνας

15-04-2009

Η παρούσα μελέτη παρέχει επισκόπηση του πολιτιστικού τομέα στην Κίνα και περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Κίνας. Ολοκληρώνεται παρέχοντας στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν αυτές οι ανταλλαγές. Η Κίνα χρησιμοποιείται εδώ ως περίπτωση δοκιμής για την πολιτιστική πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών γενικότερα.

Η παρούσα μελέτη παρέχει επισκόπηση του πολιτιστικού τομέα στην Κίνα και περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της και της Κίνας. Ολοκληρώνεται παρέχοντας στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής ιδέες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενισχυθούν αυτές οι ανταλλαγές. Η Κίνα χρησιμοποιείται εδώ ως περίπτωση δοκιμής για την πολιτιστική πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών γενικότερα.

Εξωτερικός συντάκτης

Alain Modot, Héloïse Fontanel, Silvia Angrisani, Pierre Jalladeau, Abel Ségrétin, Bérénice Angremy, Li Hua, Bi Dongna (Media Consulting Group - Paris, Brussels and Beijing)