Η διαδικασία της Μπολόνια: Απολογισμός και προοπτικές

14-01-2011

Η διαδικασία της Μπολόνια έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έναρξη του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή προς έναν ανοικτό χώρο ανώτερης εκπαίδευσης, με μεγαλύτερη συμβατότητα και συγκρισιμότητα, καθώς και αυξημένη διεθνή ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα για τα ευρωπαϊκά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης επίτευξη όλων των στόχων της Μπολόνια την επόμενη δεκαετία.

Η διαδικασία της Μπολόνια έχει επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έναρξη του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο στη διαδρομή προς έναν ανοικτό χώρο ανώτερης εκπαίδευσης, με μεγαλύτερη συμβατότητα και συγκρισιμότητα, καθώς και αυξημένη διεθνή ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα για τα ευρωπαϊκά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης επίτευξη όλων των στόχων της Μπολόνια την επόμενη δεκαετία.

Εξωτερικός συντάκτης

German Academic Exchange Service (DAAD), Academic Cooperation Association (ACA) Siegbert Wuttig, Bernd Wächter, Nicole Rohde, Queenie Lam, Irina Lungu and Laura E. Rumbley