Επιλογές για τη βιώσιμη επεξεργασία τροφίμων

15-11-2013

Οι καινοτομίες που αφορούν τις τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος μελλοντικά αναμένεται να ανέλθει σε 10 δισεκατομμύρια, ως προς την ποιότητα, την ποσότητα και τη βιωσιμότητα των τροφίμων που καταναλώνονται. Με την παρούσα μελέτη παρέχεται η γνώμη των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις δυνατότητες των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών να αυξήσουν τη βιωσιμότητα του τομέα επεξεργασίας τροφίμων. Στη μελέτη εξετάζονται οι ακόλουθες τεχνολογίες: τεχνολογία αισθητήρων, βιώσιμες συσκευασίες και ψύξη-κλιματισμός, μη θερμική παστερίωση και αποστείρωση, νανοτεχνολογία και μικροτεχνολογία, καινοτόμες διαδικασίες για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων, εναλλακτικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια ή νερό, υποκατάστατα κρέατος φυτικής προέλευσης και μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών. Για κάθε τεχνολογία περιγράφεται τόσο ο άμεσος αντίκτυπος (λιγότερες απώλειες, μειωμένη χρήση ενέργειας και νερού) όσο και ο έμμεσος αντίκτυπος (απώλειες τροφίμων, μη βέλτιστη αξιοποίηση και άσκοπη υποβά

Οι καινοτομίες που αφορούν τις τεχνικές επεξεργασίας τροφίμων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος μελλοντικά αναμένεται να ανέλθει σε 10 δισεκατομμύρια, ως προς την ποιότητα, την ποσότητα και τη βιωσιμότητα των τροφίμων που καταναλώνονται. Με την παρούσα μελέτη παρέχεται η γνώμη των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τις δυνατότητες των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών να αυξήσουν τη βιωσιμότητα του τομέα επεξεργασίας τροφίμων. Στη μελέτη εξετάζονται οι ακόλουθες τεχνολογίες: τεχνολογία αισθητήρων, βιώσιμες συσκευασίες και ψύξη-κλιματισμός, μη θερμική παστερίωση και αποστείρωση, νανοτεχνολογία και μικροτεχνολογία, καινοτόμες διαδικασίες για την αξιοποίηση των υποπροϊόντων, εναλλακτικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια ή νερό, υποκατάστατα κρέατος φυτικής προέλευσης και μεταφορά γνώσεων και πληροφοριών. Για κάθε τεχνολογία περιγράφεται τόσο ο άμεσος αντίκτυπος (λιγότερες απώλειες, μειωμένη χρήση ενέργειας και νερού) όσο και ο έμμεσος αντίκτυπος (απώλειες τροφίμων, μη βέλτιστη αξιοποίηση και άσκοπη υποβά

Εξωτερικός συντάκτης

H.C. Langelaan, F. Pereira da Silva, U. Thoden van Velzen, J. Broeze, A.M. Matser and M. Vollebregt (Wageningen UR Food & Biobased Research) , K. Schroën (Wageningen University Food Process Engineering)