Προηγούμενες εκδηλώσεις

08-01-2020 13:30 - The European Parliament Administration: Strategy and working methods

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
8 January 2020

A recent study by Giancarlo Vilella, ‘The Working Methods of the European Parliament Administration’, analyses management methods within the Parliament's permanent administration and explores the introduction of its Strategic Execution Framework, a planning method based on the ‘matrix’ approach. It looks at how technological innovation can support an administrative ecosystem, in which people, space and tools are interconnected.[…]

Αναλυτικότερα

The consequences for modern management, where the concept of knowledge-sharing is crucial, are examined. The challenge of administrative reform is set in the wider content of public expectations of the delivery of the EU inhibitions and erosion of 'European feeling' among citizens. Giancarlo Vilella, Director General of DG ITEC, has been EP Visiting Fellow at the European University Institute (EUI). He will be in discussion with others closely involved in the issue of administrative reform, including Klaus Welle, Secretary-General of the EP.

Τοποθεσία: Library Reading Room, Altiero Spinelli Building, 5th floor, European Parliament, Brussels
Τελευταία ενημέρωση: 07-01-2020

  Programme

06-01-2020 10:30 - Exchange on the CWP - European Regions and the EPRS

Άλλη δραστηριότητα - EPRS

Systematically connecting the various levels of government in the multi-level system of EU governance is to make the European Union more integrated and stronger in its diversity. Linking the Levels unit (LINK) of the European Parliamentary Research Service (EPRS) is inviting representatives of European regional executives to a meeting in order to present our work and exchange views on the Commission’s Annual Work Programme 2020 (CWP).

Αναλυτικότερα

Programme of the event:
10:30 - 10:45: Welcome and presentation of the EPRS and Linking the Levels
10:45 - 11:15: Brief introductions of regional representatives present
11:15 - 11:30: Presentation of the CWP 2020
11:30 - 12:00: Exchange of views on the CWP 2020 and regions' priorities for 2020

In case you have any questions, please send an email to: EPRS-LinkingLevel@ep.europa.eu.

Τοποθεσία: Room 06D128, Altiero Spinelli Building, 5th floor, European Parliament, Brussels
Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2020

11-12-2019 13:30 - Take-aways from 2019 and outlook for 2020: What Think Tanks are Thinking

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
EPRS event on 11 December

As the European Union undergoes a leadership transition in several of its institutions, it faces an array of significant challenges, both domestic and international. These include slowing growth, global trade tension, uncertain US leadership, the continued rise and digital ambitions of China, instability in the Middle East, political stalemate in several member state capitals, and the prospect of Brexit. [...]

Αναλυτικότερα

Among the top priorities of the new European Commission are a 'European Green Deal' and a comprehensive EU strategy on AI. While 2019 proved a less difficult year than many predicted, much remains to be done to in relation to economic reform, foreign policy-making and effective action on climate change. Analysts from leading European think tanks will discuss what was significant about 2019, for Europe and the world, and present their thinking about the outlook for 2020.

Τοποθεσία: Library Reading Room, 5th floor, Altiero Spinelli Building
Τελευταία ενημέρωση: 03-12-2019

10-12-2019 16:30 - EU institutional dynamics: Ten years after the Lisbon Treaty

Άλλη δραστηριότητα - EPRS

As Europe marks the tenth anniversary of the entry into force of the Lisbon Treaty, EPRS is organising jointly with the EP Former Members’ Association (FMA) and DG Communication, a special discussion with some of those most closely involved in institutional developments over the last decade, with a specific focus on the trajectory of the two EU institutions strengthened most by the Treaty, the European Parliament and the European Council.
Registration: DGCOMM-MEDIAS@europarl.europa.eu

Αναλυτικότερα

Speakers will analyse changes since 2019 and the outlook for the future. Speakers:
 • Mairead McGUINNESS, MEP, Vice-President of the European Parliament
 • Hans-Gert PÖTTERING, Former EP President; President of the FMA
 • Herman VAN ROMPUY, President Emeritus of the European Council
 • Enrique BARÓN CRESPO, Former EP President; former President of the FMA
 • Othmar KARAS, Vice-President of the European Parliament
 • Danuta HÜBNER, MEP, Former Member of the Convention on Future of Europe
 • Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the EU
 • Vincenzo GRASSI, Secretary-General of the European University Institute (EUI)
 • Ana GOMES, Former MEP
 • Desmond DINAN, Professor of Public Policy, George Mason University

Τοποθεσία: Auditorium, House of European History
Τελευταία ενημέρωση: 10-12-2019

  Programme

05-12-2019 10:30 - ENVI-PETI joint Public Hearing on the Revaluation of the wolf population in the EU

Ακρόαση - ENVI PETI
Revaluation of the wolf population in the EU

For decades, the wolf was regarded as strongly endangered in Europe. Its population is now recovering in many areas of the continent.The joint ENVI-PETI public hearing, with the association of AGRI, will focus on the wolf population within the EU.

Αναλυτικότερα

The basic objective is to have a better understanding on the status of wolf populations in EU and furthermore, to consider possible changes to the current management of the wolf population in Europe. The hearing will take place on 5 December 2019.

Τοποθεσία: PHS 3C50
Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2019

  Large Carnivore Management Plans of Protection: Best Practices in EU Member States
  Overcoming barriers – Management of large carnivores in the Alps
  The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe

Experts Presentations

   Prof. L. Boitani - Wolves in Europe EU Parliament 2019
   Presentation Dr. G. Carbone - 5-12-2019
   J. Linnell EUP

04-12-2019 15:30 - AGRI Public Hearing (ENVI associated) - The refrom of the Common Agricultural Policy

Ακρόαση - ENVI
The reform of the common agricultural policy

AGRI in association with ENVI are organising on 4 December 2019 (15.30 to 18.30) a public hearing on the reform of the Common Agricultural Policy (CAP).

Αναλυτικότερα

The hearing consists of 3 panels with two experts each, while each panel will address one of the three Commission proposals for the CAP reform, namely the Strategic Plans regulation, the CAP Horizontal Regulation and the Amending (CMO) Regulation respectively. The event will be concluded with a presentation of the relevant report by Committee of the Regions, while a European Commission representative will deliver a general comment on the reform.

Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2019

Presentations

   The reform of the Common Agricultural Policy - Presentation by H. Grethe - Humboldt University Berlin
   CAP Strategic plans - priority considerations - Presentation by S. Kankaanrinta - BSAG Foundation
   Financing, Management and Monitoring of the CAP - Presentation by M. Pycha - Agricultural Association of the Czech Republic
   CAP Performance Framework - Presentation by J. Pacheco - Farm Europe
   Challenges and prospects for the organic sector - Presentation by E. Rousseau - Interbio Nouvelle Aquitaine

04-12-2019 15:30 - The reform of the Common Agricultural Policy: public hearing (associated with ENVI)

Ακρόαση - AGRI
CAP reform

On 4 December, the AGRI Committee, in association with the ENVI committee, organised a public hearing on the reform of the Common Agricultural Policy (CAP). This meeting took place during the current legislative work on the CAP beyond 2020. It addressed the components of the CAP reform package, as amended by the AGRI Committee, which might be appropriate for further consideration.

Αναλυτικότερα

The hearing was divided in three panels relating to, respectively, the Strategic Plans; the Financing, Management and Monitoring of the CAP, and the Common Organisation of the Markets.

Τοποθεσία: József Antall Building, room JAN 6Q2
Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2019

Panel 1: Strategic Plans - Co-chaired with ENVI

   The reform of the Common Agricultural Policy - Presentation by H. Grethe - Humboldt University Berlin
   CAP Strategic plans - priority considerations - Presentation by S. Kankaanrinta - BSAG Foundation

Panel 2: Financing, Management and Monitoring of the CAP

   Financing, Management and Monitoring of the CAP - Presentation by M. Pycha - Agricultural Association of the Czech Republic
   CAP Performance Framework - Presentation by J. Pacheco - Farm Europe

Panel 3: Common Organisation of the Markets

   Challenges and prospects for the organic sector - Presentation by E. Rousseau - Interbio Nouvelle Aquitaine

04-12-2019 15:00 - European Capitals of Culture: Impacts, Challenges and Prospects

Ακρόαση - CULT
CULT committee public hearing

The European Capitals of Culture (ECoC) initiative is designed to highlight the richness and diversity of cultures in Europe, celebrate the cultural features Europeans share, increase European citizens' sense of belonging to a common cultural area and foster the contribution of culture to the development of cities.

Αναλυτικότερα

The hearing focused on the long-term legacy of the ECoC initiative, on the impact of the award on the development of cultural strategies of those cities, their networking and capacity building. It also addressed the issue of how to exploit the potential of the ECoC initiative more efficiently and tackle challenges more affectively, both at programming and organisation levels.

Τοποθεσία: Spinelli 3G3
Τελευταία ενημέρωση: 13-12-2019

04-12-2019 14:30 - Banking Union Workshop on an EU liquidation regime for banks

Εργαστήριο - ECON
Economic governance support unit

The ECON Committee is organising a Banking Union Workshop on an EU liquidation regime for banks, which will be held on 4 December 2019 (14:30 – 16:30) in Brussels, room ASP5E2.

Αναλυτικότερα

Two studies will be presented:
• Nicolas Véron and Anna Gelpern, 'An effective Regime for non-viable banks: US experience and considerations for EU reform', July 2019, a paper commissioned by the ECON Committee
• A study on the harmonisation of insolvency law conducted in the context of a Pilot Project on the Banking Union proposed by the European Parliament (to be published in the coming weeks by the Commission)
That workshop would also feature representatives from EU institutions and authorities to discuss possible ways forward.
The event will be web streamed. For further information: egov@ep.europa.eu

Τοποθεσία: Brussels, Altiero Spinelli building, room ASP 5E2
Τελευταία ενημέρωση: 09-12-2019

  Programme
  Presentation by Fernando Restoy

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές