Αναζήτηση ανά γεωγραφική περιοχή

Με γεωγραφική ταξινόμηση

Από την παρούσα σελίδα έχετε πρόσβαση σε όλες τις δημοσιεύσεις που σχετίζονται με μια περιοχή του κόσμου.
Παρακάτω θα βρείτε τα τελευταία τρία έγγραφα που σχετίζονται με μία από τις περιοχές αυτές και δημοσιεύτηκαν στην ιστοθέση μας.

Better Regulation practices in national parliaments

Ευρώπη και Βορράς, πλην της ΕΕ, Κράτη Μέλη ΕΕ