Έρευνα ανά τύπο δημοσίευσης

At a glance logo

Εν συντομία

Σειρά «Εν συντομία»

(1-2 σελίδες)

Briefing logo

Briefing

Σειρά «Briefing»

(3-10 σελίδες)

In depth analysis logo

Λεπτομερής ανάλυση

Σειρά «Λεπτομερής ανάλυση»

(11-36 σελίδες)

Study logo

Μελέτη

Σειρά «Μελέτη»

(37 σελίδες και άνω)

Factsheets logo

Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σειρά «Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση»

Προσεχείς εκδηλώσεις

29-10-2020
Workshop on Open spaces at EU institutions versus traditional work spaces
Εργαστήριο -
CONT
29-10-2020
Joint Hearing - Union Citizenship: Empowerment, Inclusion, Participation
Ακρόαση -
AFCO JURI LIBE PETI
29-10-2020
EPRS online policy roundtable - America’s moment of destiny? US Presidential election
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι