2

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Οι δαπάνες της Ένωσης

01-05-2018

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού εγκρίνονται από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να τηρεί τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τα διάφορα προγράμματα και πολιτικές, όπως είναι οι πολιτικές για τη συνοχή, τη γεωργία και τις εξωτερικές σχέσεις. Τα μέσα ευελιξίας εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών. Η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων διασφαλίζει ...

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού εγκρίνονται από κοινού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να τηρεί τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τα διάφορα προγράμματα και πολιτικές, όπως είναι οι πολιτικές για τη συνοχή, τη γεωργία και τις εξωτερικές σχέσεις. Τα μέσα ευελιξίας εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση απρόβλεπτων αναγκών. Η χρήση των χρηματοδοτικών μέσων διασφαλίζει ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις δαπάνες της ΕΕ.

EPSAS - European Public Sector Accounting Standards, how to achieve more reliable and transparent accounting systems: How to design EPSAS for a better implementation of the EU budget in the Member States?

30-10-2015

On 1 October 2015, at the request of the Committee on Budgetary Control, the Policy Department for Budgetary Affairs organised a half-day workshop on EPSAS project (European Public Sector Accounting Standards) and its implications on the EU budget implementation in the Member States. Experts from the Commission, ECB, PwC, National Accounting Offices and Ministries presented their views on the state of play and challenges for national administrations related to EPSAS implementation. The aim of this ...

On 1 October 2015, at the request of the Committee on Budgetary Control, the Policy Department for Budgetary Affairs organised a half-day workshop on EPSAS project (European Public Sector Accounting Standards) and its implications on the EU budget implementation in the Member States. Experts from the Commission, ECB, PwC, National Accounting Offices and Ministries presented their views on the state of play and challenges for national administrations related to EPSAS implementation. The aim of this brochure is to disseminate the information shared among the experts during this half day. This document can not constitute an authentic record of proceedings. The workshop was public and live webstreamed. The video record can be found under the following link: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20151001-0900-COMMITTEE-CONT

Εταίροι