4

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

The Mekong River: geopolitics over development, hydropower and the environment

18-11-2019

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides ...

The Mekong River is a vital source of livelihoods and economic activity in continental South-East Asia and extends from the Tibetan Plateau to the South China Sea. Its length is 4 800 km. More than half circulates in China, but its channel runs through Myanmar, Laos, Cambodia, Thailand and Vietnam. The Mekong has the world's largest inland freshwater fishery industry, vital to the region's food security, representing around USD 3 000 million per year. Its unique and rich biological habitat provides diverse livelihoods as well as four fifths of the animal protein for more than 60 million people. At the level of biodiversity, the importance of this river for global nature is vital. The Mekong region is extremely vulnerable to the impacts of climate change and to the degradation of ecosystems. The uncontrolled growth of the population both in China and in Southeast Asia is exerting unsustainable pressure on the Mekong in terms of a massive exploitation of all kinds of resources linked to the River: water, food, wood, energy, especially recent infrastructure and hydropower development, together with deforestation, illegal wildlife trade and habitat fragmentation. Water scarcity leads to reduced agricultural productivity, unemployment and poverty Four countries (Cambodia, Lao PDR, Thailand, and Vietnam) formed an intergovernmental agency in 1950, The Mekong River Commission (MRC), to defend the sustainable development of the Mekong River and to plan its future. The absence of China and Myanmar mitigates and erodes the effective dialogue of the MRC on the management of the River. The lack of implementing mechanisms denatures the organization itself..

Νότια Ασία

01-01-2018

Η Ασία είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο πληθυσμό του κόσμου. Έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ, η οποία, ως ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας, συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νότιας Ασίας, προωθώντας την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ ενδιαφέρεται επίσης για την ασφάλεια της περιοχής, π.χ. σε ό,τι αφορά τη διένεξη του Κασμίρ και το Αφγανιστάν ...

Η Ασία είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο πληθυσμό του κόσμου. Έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ, η οποία, ως ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής στήριξης και βοήθειας, συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νότιας Ασίας, προωθώντας την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ ενδιαφέρεται επίσης για την ασφάλεια της περιοχής, π.χ. σε ό,τι αφορά τη διένεξη του Κασμίρ και το Αφγανιστάν.

Ανατολική Ασία

01-01-2018

Η Ασία είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο και έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τρεις στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Ασία: την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή, όπως είναι η πυρηνική πρόκληση στη Βόρεια Κορέα και οι θαλάσσιες διαφορές στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η ΕΕ είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός βοήθειας και αναπτυξιακής στήριξης, και ...

Η Ασία είναι η ήπειρος με τη μεγαλύτερη έκταση και τον μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο και έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η ΕΕ έχει τρεις στρατηγικούς εταίρους στην Ανατολική Ασία: την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας. Αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας στην περιοχή, όπως είναι η πυρηνική πρόκληση στη Βόρεια Κορέα και οι θαλάσσιες διαφορές στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η ΕΕ είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας και σημαντικός χορηγός βοήθειας και αναπτυξιακής στήριξης, και καταβάλλει προσπάθειες για να προωθήσει την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Νοτιοανατολική Ασία

01-01-2018

Η ΕΕ συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και προωθεί την περιφερειακή ολοκλήρωση με τον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Η ΕΕ είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ασία και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλει προσπάθειες για να προαγάγει την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΕΕ συσφίγγει τους δεσμούς της με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και προωθεί την περιφερειακή ολοκλήρωση με τον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Η ΕΕ είναι ισχυρός οικονομικός παράγοντας στη Νοτιοανατολική Ασία και σημαντικός χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλει προσπάθειες για να προαγάγει την οικοδόμηση θεσμών, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προσεχείς εκδηλώσεις

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Άλλη δραστηριότητα -
FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Ακρόαση -
LIBE FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Ακρόαση -
FEMM

Εταίροι