29

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

The Future Relationship between the UK and the EU following the UK’s withdrawal from the EU in the field of family law

23-10-2018

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Legal Affairs, explores the possible legal scenarios of judicial cooperation between the EU and the UK at both the stage of the withdrawal and of the future relationship in the area of family law, covering the developments up until 5 October 2018. More specifically, it assesses the advantages and disadvantages of the various options for what should ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Legal Affairs, explores the possible legal scenarios of judicial cooperation between the EU and the UK at both the stage of the withdrawal and of the future relationship in the area of family law, covering the developments up until 5 October 2018. More specifically, it assesses the advantages and disadvantages of the various options for what should happen to family law cooperation after Brexit in terms of legal certainty, effectiveness and coherence. It also reflects on the possible impact of the departure of the UK from the EU on the further development of EU family law. Finally, it offers some policy recommendations on the topics under examination.

Εξωτερικός συντάκτης

Marta REQUEJO ISIDRO, Senior Research Fellow, Max Planck Institute Luxembourg/Altair Asesores, Tim AMOS, Barrister, Collaborative Lawyer and Resolution Mediator/Altair Asesores, United Kingdom Pedro Alberto DE MIGUEL ASENSIO, Professor, Complutense University of Madrid/Altair Asesores, Spain Anatol DUTTA, Professor, Ludwig Maximilians University of Munich/Altair Asesores Mark HARPER, Partner at Hughes Fowler Carruthers, Academy Court, United Kingdom/Altair Asesores

Plenary round-up – Strasbourg, January 2018

19-01-2018

The January session highlights were the European Council conclusions debate and a presentation of Bulgarian Presidency priorities, as well as the first in a series of debates with EU leaders on the future of Europe, with the Irish prime minister, Leo Varadkar. Parliament voted, inter alia, on three clean energy package proposals; a review of dual-use items export controls; its opinion on the revised Brussels IIa Regulation; and gave its consent for the conclusion of the Marrakesh Treaty.

The January session highlights were the European Council conclusions debate and a presentation of Bulgarian Presidency priorities, as well as the first in a series of debates with EU leaders on the future of Europe, with the Irish prime minister, Leo Varadkar. Parliament voted, inter alia, on three clean energy package proposals; a review of dual-use items export controls; its opinion on the revised Brussels IIa Regulation; and gave its consent for the conclusion of the Marrakesh Treaty.

The implications of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union for the Area of Freedom, Security and Justice

19-12-2017

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, appraises the implications of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union for the Area of Freedom, Security and Justice and protection of personal data for law enforcement purposes. It maps the various policy areas in which the UK is currently participating and analyses the requirements for the disentanglement of the UK from them ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the LIBE Committee, appraises the implications of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union for the Area of Freedom, Security and Justice and protection of personal data for law enforcement purposes. It maps the various policy areas in which the UK is currently participating and analyses the requirements for the disentanglement of the UK from them, as well as the prerequisites for possible UK participation in AFSJ policies after withdrawal. Furthermore, it provides an assessment of the political and operational impact of Brexit for the EU in the Area of Freedom, Security and Justice.

Εξωτερικός συντάκτης

Susie ALEGRE; Prof. Didier BIGO; Prof. Elspeth GUILD; Elif MENDOS KUSKONMAZ; Hager BEN JAFFEL; Dr. Julien JEANDESBOZ (CCLS, Université Libre de Bruxelles) acted as administrative coordinator for this study and Ife KUBLER provided research assistance.

A Europe for mobile and international families

30-11-2017

As an EU citizen, you can freely move around the EU with your partner and/or children. The EU has clear rules on which national court has jurisdiction in international divorce and parental responsibility cases. The European Parliament supports amicable solutions through mediation in cross-border family disputes, including parental child abductions.

As an EU citizen, you can freely move around the EU with your partner and/or children. The EU has clear rules on which national court has jurisdiction in international divorce and parental responsibility cases. The European Parliament supports amicable solutions through mediation in cross-border family disputes, including parental child abductions.

Rules on cross-border property regimes of spouses and registered partners

20-06-2016

In March 2016 the Commission proposed, in parallel, two regulations implementing enhanced cooperation on cross-border aspects of property regimes of marriages and registered partnerships. They replace a pair of earlier proposals from 2011, which lacked unanimous support in the Council.

In March 2016 the Commission proposed, in parallel, two regulations implementing enhanced cooperation on cross-border aspects of property regimes of marriages and registered partnerships. They replace a pair of earlier proposals from 2011, which lacked unanimous support in the Council.

Cross-Border Activities in the EU - Making Life Easier for Citizens

16-02-2015

Compendium of notes distributed on the workshop on "Civil aw and justice forum", held on 26 February 2015 in Brussels.

Compendium of notes distributed on the workshop on "Civil aw and justice forum", held on 26 February 2015 in Brussels.

Εξωτερικός συντάκτης

Giesela Rühl (Jena Universtity), Jan von Hein (Freiburg University), Pierre Callé (Paris Sud University, Paris XI), Michael P. Clancy (The Society of Scotland, UK), Christiane Wendehorst (Vienna University), Kurt Lechner (Notary Chamber of Palatinate, Germany), Eva Põtter (Estonian Chamber of Notaries), Paul Lagarde (Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, Harm Schepel (Brussels School of International studies), Pablo Cortés (University of Leicester), Giuseppe De Palo (ADR Center Srl) and Gottfried Musger (Austrian Supreme Court - OGH)

Country Report on Austria for the Study on Member States' Policies for Children with Disabilities

15-12-2014

Upon request of the LIBE committee, this study looks at the situation of children with disabilities in Austria to identify the gaps in the legal framework and its implementation, the obstacles faced by children with disabilities and best practices. This country study is part of a larger study which analyses all the 28 Member States. In the first phase of the study, a comparative analysis has been drawn based on 18 of the country studies. In the second phase of this study, the situation in the remaining ...

Upon request of the LIBE committee, this study looks at the situation of children with disabilities in Austria to identify the gaps in the legal framework and its implementation, the obstacles faced by children with disabilities and best practices. This country study is part of a larger study which analyses all the 28 Member States. In the first phase of the study, a comparative analysis has been drawn based on 18 of the country studies. In the second phase of this study, the situation in the remaining ten countries and Scotland has been analysed. The overall report “Member State Policies on Children with Disabilities” provides some recommendations for EU action to enhance the situation of children with disabilities.

Country Report on Bulgaria for the Study on Member States' Policies for Children with Disabilities

15-12-2014

Upon request of the LIBE committee, this study looks at the situation of children with disabilities in Bulgaria to identify the gaps in the legal framework and its implementation, the obstacles faced by children with disabilities and best practices. This country study is part of a larger study which analyses all the 28 Member States. In the first phase of the study, a comparative analysis was drawn based on 18 of the country studies. In the second phase of this study, the situation in the remaining ...

Upon request of the LIBE committee, this study looks at the situation of children with disabilities in Bulgaria to identify the gaps in the legal framework and its implementation, the obstacles faced by children with disabilities and best practices. This country study is part of a larger study which analyses all the 28 Member States. In the first phase of the study, a comparative analysis was drawn based on 18 of the country studies. In the second phase of this study, the situation in the remaining ten countries and Scotland has been analysed. The overall report “Member State Policies on Children with Disabilities” provides some recommendations for EU action to enhance the situation of children with disabilities.

Country Report on Croatia for the Study on Member States' Policies for Children with Disabilities

15-12-2014

This study looks at the situation of children with disabilities in Croatia to identify the gaps in the legal framework and its implementation, the obstacles faced by children with disabilities and best practices. This country study is part of a larger study which analyses all of the 28 Member States. In the first phase of the study, a comparative analysis has been drawn based on 18 of the country studies. In the second phase of this study, the situation in the remaining ten countries and Scotland ...

This study looks at the situation of children with disabilities in Croatia to identify the gaps in the legal framework and its implementation, the obstacles faced by children with disabilities and best practices. This country study is part of a larger study which analyses all of the 28 Member States. In the first phase of the study, a comparative analysis has been drawn based on 18 of the country studies. In the second phase of this study, the situation in the remaining ten countries and Scotland has been analysed. The overall report “Member State Policies on Children with Disabilities” provides some recommendations for EU action to enhance the situation of children with disabilities.

Έκθεση χώρας για την Κύπρο σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

15-12-2014

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο, με σκοπό να εντοπιστούν τα κενά στο νομικό πλαίσιο και στην εφαρμογή του, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες και οι βέλτιστες πρακτικές. Η παρούσα μελέτη χώρας εντάσσεται σε ευρύτερη μελέτη που περιλαμβάνει αναλύσεις για τα 28 κράτη μέλη. Στην πρώτη φάση της μελέτης πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση 18 μελετών ανά χώρα. Στη δεύτερη φάση της μελέτης αναλύθηκε η κατάσταση στις υπόλοιπες δέκα χώρες και ...

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες στην Κύπρο, με σκοπό να εντοπιστούν τα κενά στο νομικό πλαίσιο και στην εφαρμογή του, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες και οι βέλτιστες πρακτικές. Η παρούσα μελέτη χώρας εντάσσεται σε ευρύτερη μελέτη που περιλαμβάνει αναλύσεις για τα 28 κράτη μέλη. Στην πρώτη φάση της μελέτης πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση 18 μελετών ανά χώρα. Στη δεύτερη φάση της μελέτης αναλύθηκε η κατάσταση στις υπόλοιπες δέκα χώρες και στη Σκωτία. Στη γενική έκθεση «Πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες» (Member States' Policies for Children with Disabilities) διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες.

Προσεχείς εκδηλώσεις

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Άλλη δραστηριότητα -
FEMM
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
27-10-2020
JURI: ICM Meeting on "Better Law Making from a digital perspective"
Άλλη δραστηριότητα -
JURI

Εταίροι