112

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

EU policies – Delivering for citizens: Promoting equality between women and men

28-06-2019

The European Union (EU) is committed to eliminating inequalities and promoting gender equality 'in all its activities' and has made considerable advances over the years. Nevertheless, the situation remains uneven across the EU, and in recent times progress has slowed, stalled or even regressed in some areas. Yet, the evidence points clearly to the benefits of gender equality for individuals, the economy and society as a whole. Public opinion surveys show that a large majority of Europeans agree that ...

The European Union (EU) is committed to eliminating inequalities and promoting gender equality 'in all its activities' and has made considerable advances over the years. Nevertheless, the situation remains uneven across the EU, and in recent times progress has slowed, stalled or even regressed in some areas. Yet, the evidence points clearly to the benefits of gender equality for individuals, the economy and society as a whole. Public opinion surveys show that a large majority of Europeans agree that promoting gender equality is important for a fair and democratic society, the economy and for them personally and that a growing share of citizens would like the EU to do more in this area. Europeans also expect increased EU action on related policies. During the last legislative term, as part of a broader gender equality programme, the EU institutions have been working on proposals for new EU laws to improve work-life balance and combat violence against women. Promoting equality between women and men will remain one of the major challenges in the coming years. Demographic trends, technological developments and changes to the way we work are just some of the issues where different impacts on women and men will need to be considered. Options for further EU involvement could include better implementation and enforcement of existing legislation, moves to modernise it, fill gaps in protection and address emerging issues, and non-legislative measures such as data collection and monitoring, awareness-raising, and support for national and grassroots initiatives. It will require the political will at all levels to tackle issues across a broad spectrum of policies, together with the provision of the necessary institutions, tools and resources to put that resolve into action. This is an update of an earlier briefing issued in advance of the 2019 European elections.

A new directive on work-life balance

02-04-2019

Despite significant progress for some social groups in the area of work-life balance, there has been a general trend of decline since 2011, and progress amongst Member States has been uneven. This proposed directive (complemented with non-legislative measures) should lead to the repeal of the existing Framework Agreement on Parental Leave, made binding by Council Directive 2010/18/EU (the Parental Leave Directive). The new directive contains proposals for paternity, parental and carers’ leave. Stakeholders ...

Despite significant progress for some social groups in the area of work-life balance, there has been a general trend of decline since 2011, and progress amongst Member States has been uneven. This proposed directive (complemented with non-legislative measures) should lead to the repeal of the existing Framework Agreement on Parental Leave, made binding by Council Directive 2010/18/EU (the Parental Leave Directive). The new directive contains proposals for paternity, parental and carers’ leave. Stakeholders have been divided over the level of ambition of the proposed measures. Trilogue negotiations started in September 2018, and a provisional agreement among the three institutions was reached after the sixth trilogue meeting, in January 2019. The provisional agreement is less ambitious than the original Commission proposal and the Parliament’s position, which had, in some ways, gone further than the Commission. The text was approved by the Parliament’s Employment and Social Affairs Committee in February 2019, and now needs to be adopted in plenary. Third edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. Please note this document has been designed for on-line viewing.

Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)

31-01-2019

On 14 September 2016, the European Commission proposed an updated regulation on the Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC). The proposal aims at transforming BEREC into a fully fledged agency. The Commission proposes allocating new tasks to BEREC and granting it legally binding powers. New tasks include providing guidelines for national regulatory authorities (NRAs) on geographical surveys, developing common approaches to meet end-user interests, and also developing common ...

On 14 September 2016, the European Commission proposed an updated regulation on the Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC). The proposal aims at transforming BEREC into a fully fledged agency. The Commission proposes allocating new tasks to BEREC and granting it legally binding powers. New tasks include providing guidelines for national regulatory authorities (NRAs) on geographical surveys, developing common approaches to meet end-user interests, and also developing common approaches to deliver peer-reviewed opinions on draft national measures (e.g. radio spectrum assignments) and on cross-border disputes. In June 2018, Parliament and Council found a compromise in trilogue. The BEREC office will have legal personality, but not BEREC itself, which remains a body of NRAs. Parliament and Council also agreed on giving new tasks to BEREC and on moving from simple majority to two-thirds majority for key decisions of the Board of Regulators and of the Management Board. The final act was signed on 10 December 2018, and entered into force on 20 December 2018. Fourth edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. Please note this document has been designed for on-line viewing.

Backlash in Gender Equality and Women’s and Girls’ Rights

15-06-2018

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, is designed to identify in which fields and by which means the backlash in gender equality and women’s and girls’ rights in six countries (Austria, Hungary, Italy, Poland, Romania, and Slovakia) is occurring. The backlash, which has been happening over the last several years, has decreased the level of protection of women and girls and reduced ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the FEMM Committee, is designed to identify in which fields and by which means the backlash in gender equality and women’s and girls’ rights in six countries (Austria, Hungary, Italy, Poland, Romania, and Slovakia) is occurring. The backlash, which has been happening over the last several years, has decreased the level of protection of women and girls and reduced access to their rights.

Εξωτερικός συντάκτης

Borbála JUHÁSZ, indipendent expert to EIGE dr. Enikő PAP, legal expert on gender issues, NANE Women's Rights Association National experts: Christiane Ugbor, Sophie Hansal (Austria), Dr. Gabriella Ilonszki (Hungary), Siusi Casaccia (Italy), Zuzana Maďarová (Slovakia), Laura Albu (Romania), Małgorzata Tarasiewicz (Poland)

Απόσπαση εργαζομένων

01-05-2018

Όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών διασφαλίζουν τη κινητικότητα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών εντός της ΕΕ. Ωστόσο, για να διασφαλιστούν η δίκαιη κινητικότητα και ο ανταγωνισμός, υπάρχουν επίσης ειδικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που διέπουν τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων.

Όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών διασφαλίζουν τη κινητικότητα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών εντός της ΕΕ. Ωστόσο, για να διασφαλιστούν η δίκαιη κινητικότητα και ο ανταγωνισμός, υπάρχουν επίσης ειδικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που διέπουν τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων.

Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and political life in the EU

15-03-2018

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM), provides a broad account and an in-depth analysis of bullying and sexual harassment in the workplace, in public spaces and in political life. In this study trends in understanding of phenomena are acknowledged, status and progress in research is accounted for, key issues of controversies and debate are ...

This study, commissioned by the European Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM), provides a broad account and an in-depth analysis of bullying and sexual harassment in the workplace, in public spaces and in political life. In this study trends in understanding of phenomena are acknowledged, status and progress in research is accounted for, key issues of controversies and debate are identified and recommendations for actions and intervention are provided.

Εξωτερικός συντάκτης

Helge HOEL, University of Manchester, Maarit VARTA

Gender equality in the EU’s digital and media sectors

01-03-2018

As the ‘digital revolution’ expands into more areas of our lives, from the way we work, to how we consume, look after our health, learn and take part in politics, it is increasingly clear that this is not just a purely technical – or economic – process, but also a social one, and one which is not gender-neutral. Analysis of the risks and benefits finds that new information and communication technologies can be a gateway for women and girls to access new opportunities, means of expression and participation ...

As the ‘digital revolution’ expands into more areas of our lives, from the way we work, to how we consume, look after our health, learn and take part in politics, it is increasingly clear that this is not just a purely technical – or economic – process, but also a social one, and one which is not gender-neutral. Analysis of the risks and benefits finds that new information and communication technologies can be a gateway for women and girls to access new opportunities, means of expression and participation, and a powerful tool for advancing gender equality. In employment, for example, the digital sector offers highly skilled, better-paid jobs that could help to eliminate the gender pay gap. Likewise, the convergence between traditional and online media is blurring the boundaries between consumers and creators, and opening spaces for new voices, forms of awareness-raising and mobilisation – as the recent wave of ‘hashtag activism’ against sexual harassment has shown. On the other hand, if access is unequal, if algorithms or content available online are gender biased or do not reflect women’s needs and realities, or if women themselves are not involved in shaping that content, digitalisation can reinforce existing gender inequalities. It can also create new risks and barriers, not least the colonisation of online spaces by misogyny and cyber-violence. The need to ensure digital inclusion, and tackle gender stereotyping and other barriers to access, skills, representation and safety affecting women and girls has been recognised globally in the Sustainable Development Goals, and within the EU’s Digital Single Market Strategy, together with the need for better data to inform action. The existing data point to a global digital gender divide. Within the EU, this is not so much a question of women and girls lacking basic internet access or skills – although there are gender differences, and the number of women who have never used the internet remains significant (14 % of women compared to 12 % of men). The gender gaps are much wider in advanced IT skills, tertiary education, employment and decision-making in the digital sector, with girls and women less likely to continue studying science and technology beyond the age of 15, enter or continue a career in ICT, reach specialist and managerial levels or start their own tech companies. Research highlights that children’s perceptions of their own abilities and career aspirations are shaped early, and strongly influenced by attitudes and expectations in families, peer groups, schools, and wider society – including limiting or positive images, messages and role models conveyed by traditional and new media. Media monitoring shows that there has been some progress, but women continue to be under-represented as reporters and decision-makers and misrepresented in coverage across the news media as well as in film and other sectors.

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

01-02-2018

Μία από τις τέσσερις ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων, τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας, το δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος και το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. Περιορισμοί ισχύουν για τη δημόσια υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας λειτουργεί ως ειδικός οργανισμός για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων ...

Μία από τις τέσσερις ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων, τα δικαιώματα εισόδου και διαμονής των μελών της οικογένειας, το δικαίωμα εργασίας σε άλλο κράτος μέλος και το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του εν λόγω κράτους μέλους. Περιορισμοί ισχύουν για τη δημόσια υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας λειτουργεί ως ειδικός οργανισμός για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων εργαζομένων.

Κοινωνική ασφάλιση σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

01-02-2018

Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ. Το 2010 πραγματοποιήθηκε μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα, η οποία συμπληρώθηκε με περαιτέρω νομοθετικές πράξεις που έχουν βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων. Το 2016, η Επιτροπή συμπεριέλαβε προτάσεις στη δέσμη μέτρων για την εργασιακή κινητικότητα προκειμένου να μεταρρυθμίσει περαιτέρω το σύστημα και να το προσαρμόσει στη ...

Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της ΕΕ. Το 2010 πραγματοποιήθηκε μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα, η οποία συμπληρώθηκε με περαιτέρω νομοθετικές πράξεις που έχουν βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων των μετακινούμενων εργαζομένων. Το 2016, η Επιτροπή συμπεριέλαβε προτάσεις στη δέσμη μέτρων για την εργασιακή κινητικότητα προκειμένου να μεταρρυθμίσει περαιτέρω το σύστημα και να το προσαρμόσει στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της ΕΕ.

E-commerce: Ban on unjustified geo-blocking and discrimination practices among customers

31-01-2018

In May 2016, the European Commission proposed a new regulation that prohibits online sellers of physical goods and of some types of electronically supplied services and content from discriminating among customers based on their nationality or place of residence within the European Union. The Parliament is expected to vote on the proposal during the February I plenary session.

In May 2016, the European Commission proposed a new regulation that prohibits online sellers of physical goods and of some types of electronically supplied services and content from discriminating among customers based on their nationality or place of residence within the European Union. The Parliament is expected to vote on the proposal during the February I plenary session.

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.