12

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Ημερομηνία

Revising the European Citizens' Initiative

04-03-2019

The ECI enables European citizens to invite the Commission to table a proposal for a legal act. The detailed rules for such initiatives are laid down in a 2011 regulation, whose main stated aim is encouraging citizens’ participation in the political life of the European Union (EU). However, since the regulation became applicable in April 2012, numerous actors have raised concerns regarding the instrument’s functioning and have called for reform, aiming to simplify the existing procedures and increasing ...

The ECI enables European citizens to invite the Commission to table a proposal for a legal act. The detailed rules for such initiatives are laid down in a 2011 regulation, whose main stated aim is encouraging citizens’ participation in the political life of the European Union (EU). However, since the regulation became applicable in April 2012, numerous actors have raised concerns regarding the instrument’s functioning and have called for reform, aiming to simplify the existing procedures and increasing the tool’s usability. On 13 September 2017, the Commission presented a legislative proposal which would update the tool and replace the existing regulation on the European Citizens’ Initiative. Following interinstitutional negotiations between September and December 2018, the co-legislators reached provisional agreement on the proposal for revision of the ECI. The agreed text now needs to be approved by the Parliament and Council. Third edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. Please note this document has been designed for on-line viewing.

The added value of the European Citizens' Initiative (ECI), and its revision

13-04-2018

The European Citizens' Initiative (ECI) is aimed at bringing the EU closer to its citizens, by enabling them to invite the European Commission to make a proposal for a legal act. Introduced by the Treaty of Lisbon, the ECI should provide every citizen with the right to participate in the democratic life of the Union. However, the ECI in practice has had various procedural hurdles, preventing the fulfilment of the regulation's objectives. The ECI is thus not fulfilling its potential with regard to ...

The European Citizens' Initiative (ECI) is aimed at bringing the EU closer to its citizens, by enabling them to invite the European Commission to make a proposal for a legal act. Introduced by the Treaty of Lisbon, the ECI should provide every citizen with the right to participate in the democratic life of the Union. However, the ECI in practice has had various procedural hurdles, preventing the fulfilment of the regulation's objectives. The ECI is thus not fulfilling its potential with regard to bringing the EU closer to its citizens. Against this background, the present study outlines the weaknesses in the existing ECI procedure. Moreover, it assesses, with a view to their added value, the main reform proposals that have been put forward to improve the ECI's functioning.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

01-02-2018

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που διαμένουν τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ. Από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ο οποίος ορίζει λεπτομερείς διαδικασίες και προϋποθέσεις σχετικά με την ΕΠΠ, τέσσερις πρωτοβουλίες έχουν υποβληθεί επιτυχώς ...

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) αποτελεί ένα σημαντικό μέσο συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ που διαμένουν τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση νομικής πράξης για την εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ. Από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011, ο οποίος ορίζει λεπτομερείς διαδικασίες και προϋποθέσεις σχετικά με την ΕΠΠ, τέσσερις πρωτοβουλίες έχουν υποβληθεί επιτυχώς στην Επιτροπή.

European Citizens' Initiative (ECI)

29-01-2018

The European Citizens' Initiative (ECI), introduced in 2009 with the Lisbon Treaty, is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life, through addressing a request to the European Commission to make a proposal for a legal act. The procedure and conditions for ECIs are governed by Regulation (EU) No 211/2011, in force since April 2012. In September 2017, the European Commission presented a proposal for its amendment, picking up on a number ...

The European Citizens' Initiative (ECI), introduced in 2009 with the Lisbon Treaty, is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life, through addressing a request to the European Commission to make a proposal for a legal act. The procedure and conditions for ECIs are governed by Regulation (EU) No 211/2011, in force since April 2012. In September 2017, the European Commission presented a proposal for its amendment, picking up on a number of suggestions for improvement. This is a further update of an 'at a glance' note published in July 2017: PE 608.644. For more detailed information on the proposed amendment of the ECI Regulation, please see EPRS' 'EU Legislation in progress' briefing, Revising the European Citizens' initiative, PE 614.627.

The 2017 State of the Union debate in the European Parliament

08-09-2017

European Commission President Jean-Claude Juncker’s State of the Union address to the European Parliament, and the subsequent debate, on 13 September come in the context of the ongoing broader reflection on the future path of the European Union. This has been intensified by the first-ever withdrawal of a Member State from the Union; although lamented by most, this is often cited as an opportunity to rebuild the Union on stronger grounds. The debate will therefore feed into a larger reflection process ...

European Commission President Jean-Claude Juncker’s State of the Union address to the European Parliament, and the subsequent debate, on 13 September come in the context of the ongoing broader reflection on the future path of the European Union. This has been intensified by the first-ever withdrawal of a Member State from the Union; although lamented by most, this is often cited as an opportunity to rebuild the Union on stronger grounds. The debate will therefore feed into a larger reflection process, to which Parliament contributed three landmark resolutions, launched by EU-27 leaders in the Rome declaration of 25 March 2017. As announced in President Juncker’s 2016 State of the Union speech, the Commission published a white paper on the future of Europe, identifying five scenarios for the further course of the Union. The Commission President has recently pointed to a sixth scenario to be revealed in his State of the Union speech. The State of the Union debate forms part of the process for the adoption of the annual Commission Work Programme and thus plays an important role in identifying major political priorities to be agreed in interinstitutional dialogue. This briefing is an update of an earlier one of September 2016, PE 586.665.

European Citizens' Initiative

10-04-2017

The European Citizens' Initiative (ECI) was introduced in 2009 with the Lisbon Treaty. It is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life, by addressing requests to the European Commission for legislative proposals. The procedure and conditions for ECIs are governed by Regulation (EU) No 211/2011, in force since April 2012. This was the subject of a first three-yearly review by the Commission in 2015, leading to a debate on the ECI's ...

The European Citizens' Initiative (ECI) was introduced in 2009 with the Lisbon Treaty. It is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life, by addressing requests to the European Commission for legislative proposals. The procedure and conditions for ECIs are governed by Regulation (EU) No 211/2011, in force since April 2012. This was the subject of a first three-yearly review by the Commission in 2015, leading to a debate on the ECI's effectiveness and some suggestions for improvement.

European Citizens' Initiative

22-12-2016

The European Citizens' Initiative (ECI) was introduced as a major innovation in the 2009 Lisbon Treaty. It is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life through addressing requests for legislative proposals to the European Commission. Notwithstanding the Commission's right of initiative, the European Parliament and the Council, under Articles 225 and 241 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) respectively, ...

The European Citizens' Initiative (ECI) was introduced as a major innovation in the 2009 Lisbon Treaty. It is a key element of participatory democracy, allowing citizens to play an active role in the EU's democratic life through addressing requests for legislative proposals to the European Commission. Notwithstanding the Commission's right of initiative, the European Parliament and the Council, under Articles 225 and 241 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) respectively, also have the ability to request the Commission submit a legislative proposal. The procedure and conditions for ECIs are governed by Regulation (EU) No 211/2011, in force since April 2012. This was the subject of a first three-yearly review by the Commission in 2015, leading to a debate on the ECI's effectiveness and some suggestions for improvement.

Stakeholder consultation in the EU: Commission Guidelines

16-12-2015

A common reproach that has long been levelled at the set-up of European governance has concerned its 'democratic deficit'. In particular, this has encompassed the idea that the European integration process has traditionally strengthened the executive power at the expense of national parliaments, and pointed to the relatively modest powers initially granted to the European Parliament. Strengthening the democratic quality of EU decision-making became a central concern in the 2001 White Paper on European ...

A common reproach that has long been levelled at the set-up of European governance has concerned its 'democratic deficit'. In particular, this has encompassed the idea that the European integration process has traditionally strengthened the executive power at the expense of national parliaments, and pointed to the relatively modest powers initially granted to the European Parliament. Strengthening the democratic quality of EU decision-making became a central concern in the 2001 White Paper on European Governance which identified openness, participation and accountability among the principles of good governance. Against this background, the Commission has gradually developed and formalised numerous mechanisms aimed at broadening participation in order to increase legitimacy, transparency and effectiveness of its policies. While the Commission's consultation framework does not remain without its critics, it has undergone significant improvements. The current Article 11 TEU, introduced by the Lisbon Treaty, aims to give a new boost to 'participatory democracy' in the EU, alongside 'representative democracy', and mandates the Commission to carry out broad consultations with parties concerned. The Commission’s Better Regulation Package, adopted in May 2015, incorporates new consultation guidelines which, inter alia, expand the scope of stakeholder input throughout the policy cycle, further open up the impact assessment process to stakeholders' comments and signal renewed commitment to providing adequate feedback to stakeholders. It should also be mentioned that EU institutions, including the Commission, have developed a variety of mechanisms aimed at improving dialogue with wider society, formal stakeholder consultation being one of them. The following pages do not aim at providing a taxonomy of all of these mechanisms, but give a brief overview of the Commission Consultation Guidelines, which are yet to be implemented in practice.

The Right to Petition

15-07-2015

At the request of the Petitions Committee, this study analyses the right to petition in the European Parliament, in Scotland and in the EU Member States, from a multi-disciplinary (historical, legal and political science) comparative perspective. An evaluation framework is proposed, with the aim of assessing how key characteristics of the different petition systems, related to the legal and institutional framework (conventional features and e-petitions) and to the main players behaviour (citizens ...

At the request of the Petitions Committee, this study analyses the right to petition in the European Parliament, in Scotland and in the EU Member States, from a multi-disciplinary (historical, legal and political science) comparative perspective. An evaluation framework is proposed, with the aim of assessing how key characteristics of the different petition systems, related to the legal and institutional framework (conventional features and e-petitions) and to the main players behaviour (citizens, parliament and government), have an impact on the achievement of the goals of the right to petition, hereby enhancing its effectiveness.

Εξωτερικός συντάκτης

Mr Tiago TIBURCIO, Researcher at ISCTE / CIES - Lisbon University Institute

Towards a Revision of the European Citizens' Initiative?

15-07-2015

At the request of the PETI committee, the Study provides an overview of the most significant difficulties faced by organisers when setting up and running a European Citizens’ Initiative (ECI) and an in-depth analysis of the possible solutions based on a review of the latest reports by EU Institutions on this issue. The aim of the Study is to propose recommendations or measures to improve the ECI as an effective tool for participatory democracy in the EU in view of the current discussion concerning ...

At the request of the PETI committee, the Study provides an overview of the most significant difficulties faced by organisers when setting up and running a European Citizens’ Initiative (ECI) and an in-depth analysis of the possible solutions based on a review of the latest reports by EU Institutions on this issue. The aim of the Study is to propose recommendations or measures to improve the ECI as an effective tool for participatory democracy in the EU in view of the current discussion concerning the revision of Regulation (EU) No 211/2011 on the Citizens' Initiative. The ultimate goal is to define an ECI process with fewer costs and unnecessary burdens for EU citizens which would empower them to actively participate in shaping the future of Europe.

Εξωτερικός συντάκτης

Marta BALLESTEROS and Sara FIORENTINI (Milieu Ltd., Belgium)

Προσεχείς εκδηλώσεις

28-01-2020
Western Balkans: A rocky road to enlargement
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
29-01-2020
Where all students can succeed: Analysing the latest OECD PISA results
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
29-01-2020
The Future of Artificial Intelligence for Europe
Εργαστήριο -
STOA

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.