16

αποτέλεσμα(ατα)

Λέξη (-εις)
Τύπος δημοσίευσης
Τομέας πολιτικής
Συντάκτης
Λέξη κλειδί
Ημερομηνία

Access to the international market for coach and bus services

16-04-2019

The European Union aims to ensure that road transport rules are applied effectively and without discrimination. The current rules governing the access to the international market for coach and bus services appear to have been only partly effective in promoting this mode of transport. There are still differences in rules on access to national markets, differences in openness of national markets, diverse national access arrangements and discrimination in access to terminals in some EU countries. In ...

The European Union aims to ensure that road transport rules are applied effectively and without discrimination. The current rules governing the access to the international market for coach and bus services appear to have been only partly effective in promoting this mode of transport. There are still differences in rules on access to national markets, differences in openness of national markets, diverse national access arrangements and discrimination in access to terminals in some EU countries. In an attempt to address the issue, the European Commission adopted a legislative proposal on 8 November 2017 to amend the EU rules for access to the international market for coach and bus services. The proposal is part of its 'Europe on the Move' package, which aims to modernise European mobility and transport. The European Parliament adopted its position on the proposal on 14 February 2019. However, interinstitutional negotiations cannot yet begin, as the Council has not reached a common position on the file. Third edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure.

Research for TRAN Committee - Transport and Tourism in China

15-10-2018

This overview of the transport and tourism sectors in China was prepared to provide information for the mission of the Committee on Transport and Tourism to the country between 30 October and 2 November 2018.

This overview of the transport and tourism sectors in China was prepared to provide information for the mission of the Committee on Transport and Tourism to the country between 30 October and 2 November 2018.

Road transport: Social and market rules

27-06-2018

In May 2017, as part of the 'Europe on the move' initiative, the European Commission put forward a set of three proposals to update social and market rules in the road transport sector. In June 2018, the European Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN) adopted its reports on the proposals, and mandates to begin trilogue negotiations. However, during the June plenary session, the Parliament did not endorse the mandates. Therefore, according to the rules of procedure, the TRAN reports ...

In May 2017, as part of the 'Europe on the move' initiative, the European Commission put forward a set of three proposals to update social and market rules in the road transport sector. In June 2018, the European Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN) adopted its reports on the proposals, and mandates to begin trilogue negotiations. However, during the June plenary session, the Parliament did not endorse the mandates. Therefore, according to the rules of procedure, the TRAN reports will be put to the vote during the July plenary.

Access to the international market for coach and bus services

01-02-2018

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above mentioned proposal, submitted on 8 November 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism. Bus and coach transport is an economical, efficient and sustainable mode of transport that can contribute to reducing emissions and to improving accessibility for citizens with low income or living in isolated and low population density ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above mentioned proposal, submitted on 8 November 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism. Bus and coach transport is an economical, efficient and sustainable mode of transport that can contribute to reducing emissions and to improving accessibility for citizens with low income or living in isolated and low population density regions with no rail services (IA, p. 4). The current legal framework that lays down the rules applicable to access to the international market for coach and bus services is Regulation (EC) 1073/2009. This regulation simplified and developed conditions for the international carriage of passengers by coach and bus across the European Union. Provisions of the regulation apply to regular service, special regular service and occasional service. Furthermore, the regulation applies to cabotage operations and also occasionally to own-account transport. The regulation aimed at the completion of the internal market for coach and bus services and at increasing the efficiency and competitiveness to generate a shift in the use of private passenger cars to coach and bus services. However, the evaluation outcomes suggest that the sector has failed to compete effectively with other modes of transport, in particular the private car, as a means of making longer distance journeys, and there are various challenges to the present system that limit harmonisation in this particular field. In this context, the European Parliament pointed in its 2017 resolution to a need to ensure, among other things, the completion and improved operation of the internal market for the transport by road of passengers and freight. The Commission promised to take actions allowing further development of domestic bus and coach services in the 2016 European strategy for low-emission mobility and confirmed its plans to review the EU rules on buses and coaches in the 2017 communication Europe on the move. It included the revision of Regulation (EC) 1073/2009 in its 2017 work programme (CWP) under the regulatory fitness (REFIT) initiatives, following up on an evaluation, which was concluded in 2017 with the publication of the ex-post evaluation report.

Διεθνείς οδικές μεταφορές και ενδομεταφορές

01-02-2018

Μετά από την έκδοση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές έχουν σταδιακά ελευθερωθεί.

Μετά από την έκδοση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές έχουν σταδιακά ελευθερωθεί.

CO2 emissions from aviation

23-01-2018

CO2 emissions from all flights to and from airports in the European Economic Area (EEA) have been included in the EU Emissions Trading System (ETS) since 2012. Although this would include flights between an airport within the EEA and an airport outside it, the application of the ETS to such flights was temporarily suspended, until the end of 2016, to allow for the development of emission-reduction measures with a global scope by the International Civil Aviation Organization (ICAO), and to avoid conflicts ...

CO2 emissions from all flights to and from airports in the European Economic Area (EEA) have been included in the EU Emissions Trading System (ETS) since 2012. Although this would include flights between an airport within the EEA and an airport outside it, the application of the ETS to such flights was temporarily suspended, until the end of 2016, to allow for the development of emission-reduction measures with a global scope by the International Civil Aviation Organization (ICAO), and to avoid conflicts with international trading partners. In October 2016, ICAO adopted a global market based measure (GMBM), which would become operational in 2021. In February 2017, the European Commission proposed a regulation to prolong the derogation for extra-EEA flights, gradually reduce the number of aviation allowances from 2021 onwards, and prepare for the implementation of the GMBM. After its adoption by Council and Parliament, the regulation entered into force on 29 December 2017.

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική

01-01-2018

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) είναι μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα. Βάσει της ιδέας ότι η Ένωση, συντονίζοντας τις πολιτικές της, μπορεί να αποκομίσει περισσότερα οφέλη από τις θάλασσες και τους ωκεανούς με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, η ΟΘΠ καλύπτει διάφορους τομείς όπως η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, η ναυτιλία και οι θαλάσσιοι λιμένες, το θαλάσσιο περιβάλλον, η θαλάσσια έρευνα, η υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, η ναυπηγική βιομηχανία και ...

Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) είναι μια ολιστική προσέγγιση όλων των πολιτικών της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα. Βάσει της ιδέας ότι η Ένωση, συντονίζοντας τις πολιτικές της, μπορεί να αποκομίσει περισσότερα οφέλη από τις θάλασσες και τους ωκεανούς με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, η ΟΘΠ καλύπτει διάφορους τομείς όπως η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια, η ναυτιλία και οι θαλάσσιοι λιμένες, το θαλάσσιο περιβάλλον, η θαλάσσια έρευνα, η υπεράκτια παραγωγή ενέργειας, η ναυπηγική βιομηχανία και οι κλάδοι της βιομηχανίας που σχετίζονται με τη θάλασσα, η θαλάσσια επιτήρηση, ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός, η απασχόληση, η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, καθώς και οι εξωτερικές σχέσεις στις θαλάσσιες υποθέσεις.

Aviation emissions – Towards a global approach

05-12-2017

Carbon emissions from aviation have grown rapidly, and are expected to keep growing. Since 2012, the EU emissions trading system (ETS) applies to flights to and from airports in the European Economic Area (EEA). Meanwhile, the International Civil Aviation Organization (ICAO) has been developing a global market-based measure (GMBM) to offset post-2020 emissions growth in international aviation. In view of these international efforts, the EU exempted flights to and from airports outside the EEA from ...

Carbon emissions from aviation have grown rapidly, and are expected to keep growing. Since 2012, the EU emissions trading system (ETS) applies to flights to and from airports in the European Economic Area (EEA). Meanwhile, the International Civil Aviation Organization (ICAO) has been developing a global market-based measure (GMBM) to offset post-2020 emissions growth in international aviation. In view of these international efforts, the EU exempted flights to and from airports outside the EEA from ETS obligations until 2016. The European Commission has proposed a regulation to prolong the exemption and prepare for the implementation of the GMBM. Parliament is due to vote on the proposal during its December plenary session.

Making the market for bus and coach transport work better

14-11-2017

Regulation 1073/2009 lays down the rules applicable to access to the international market for coach and bus services. Research of available documentation shows that there are various challenges to the present system that limit harmonisation in this particular field, including differences in rules on access to national markets across Member States, different openness of national markets and diverse national arrangements negatively influencing free provision of services in the field of transport. The ...

Regulation 1073/2009 lays down the rules applicable to access to the international market for coach and bus services. Research of available documentation shows that there are various challenges to the present system that limit harmonisation in this particular field, including differences in rules on access to national markets across Member States, different openness of national markets and diverse national arrangements negatively influencing free provision of services in the field of transport. The European Parliament has called on the European Commission to ensure the completion and improved operation of the internal market for the transport by road of passengers and freight. Similarly, the European Economic and Social Committee has called for changes in this field. The European Commission published its legislative proposal amending the regulation on 8 November 2017.

Adapting the road haulage market to developments in the sector: road transport operators and access to the market

16-10-2017

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, submitted on 31 May 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN). The existing legislative framework regulating European cabotage operations (the national carriage of goods for hire or reward carried out by non-resident hauliers on a temporary basis in a host Member State) was adopted in 2009 (Regulations ...

This note seeks to provide an initial analysis of the strengths and weaknesses of the European Commission's impact assessment (IA) accompanying the above proposal, submitted on 31 May 2017 and referred to Parliament's Committee on Transport and Tourism (TRAN). The existing legislative framework regulating European cabotage operations (the national carriage of goods for hire or reward carried out by non-resident hauliers on a temporary basis in a host Member State) was adopted in 2009 (Regulations 1071/2009 and 1072/2009) with the aim of supporting the completion of the internal EU market in road transport and, in particular, of boosting its efficiency and competitiveness. To this day, however, the national transport market remains fragmented as Member States restrict cabotage operations for non-resident hauliers. At the same time, the carriage of goods, especially by light commercial vehicles (LCVs), is on the rise and is expected to increase on account of technological development, the growth of the e-commerce sector, and the related increase in demand for delivery services. In preparation for the legislative proposal the Commission conducted a REFIT exercise that showed potential scope for cutting red tape and reducing compliance costs for transport operators and national authorities. The proposed regulation aims to improve the internal market for road transport and achieve a better balance (in terms of the administrative burden and the cost of compliance) between the various stakeholders (e.g. transport operators, national authorities, drivers and the customers of transport operators) by amending the existing regulation. For the Commission, the proposal is part of a broader legislative initiative regarding European road transport legislation in general and, more specifically, the proposal concerning social legislation for road transport. In this regard, it is also related to the reform of the free movement of labour, in particular the posting of workers. The proposed regulation is also in line with the European Parliament's call to the Commission, expressed in its resolution of 9 September 2015, to clarify or review Regulation 1072/2009 in order to take measures against illegal practices that lead to unfair competition and encourage social dumping.

Προσεχείς εκδηλώσεις

03-03-2020
Demographic Outlook for the EU in 2020: Understanding population trends in the EU
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS
05-03-2020
Has the EU become a regulatory superpower? How it's rules are shaping global markets
Άλλη δραστηριότητα -
EPRS

Εταίροι

Μείνετε μαζί μας

email update imageΣύστημα ενημέρωσης με email

Το σύστημα ενημέρωσης με email, το οποίο σας στέλνει τα νέα κατευθείαν στην ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα σας, σας επιτρέπει να έχετε διαρκή ενημέρωση για πρόσωπα και πράγματα στο Κοινοβούλιο. Λαμβάνετε, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες ειδήσεις σχετικά με βουλευτές και επιτροπές του ΕΚ, τις υπηρεσίες ενημέρωσης ή το Think Tank.

Μπορείτε να μπείτε στο σύστημα αυτό από οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Για να εγγραφείτε και να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις του Think Tank, δώστε απλώς τη διεύθυνση του email σας, επιλέξτε το θέμα που σας ενδιαφέρει, διαλέξτε τη συχνότητα της ενημέρωσης (καθημερινή, εβδομαδιαία, ή μηνιαία) και ολοκληρώστε την εγγραφή σας ακολουθώντας τον σύνδεσμο που θα λάβετε με email.

RSS imageΚανάλια RSS

Με το RSS feed μας, δεν θα χάνετε καμιά πληροφορία ή ενημέρωση των ιστοσελίδων του Κοινοβουλίου.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπείτε στις ρυθμίσεις του RSS.