Προσεχείς εκδηλώσεις

06-11-2019 13:30 - Where next for the global and European economies? The 2019 IMF Economic Outlook

Άλλη δραστηριότητα - EPRS

This EPRS-IMF policy roundtable will look at the latest IMF Regional Economic Outlook for Europe, reviewing the current economic context and assessing the appropriate policy mix in an uncertain environment. The Outlook projects growth declining in most European countries and recovering only modestly in 2020. Downside risks come from a no-deal Brexit, escalating trade tensions, and sizable spillovers from trade and manufacturing weakness to other sectors.

Αναλυτικότερα

There are considerable differences, however, across sectors and between countries. Can the services sector avoid the drag from manufacturing and trade? Can 'emerging' Europe defy the slowdown in 'advanced' Europe? And will robust wage growth finally boost Europe's subdued inflation? These are some of the questions to be addressed in this joint EPRS-IMF event.

Τελευταία ενημέρωση: 17-10-2019

06-11-2019 18:15 - EPRS Annual Lecture: Clash of Cultures: Transnational governance in post-war Europe

Άλλη δραστηριότητα - EPRS

Prof Wolfram Kaiser, this year’s EPRS Fellow, will explain in the EPRS annual lecture that the European Union constitutes a peculiar mix of governance traditions and practices which in some respects have evolved since the middle of the nineteenth century.

Αναλυτικότερα

These are: (i) 'technocratic internationalism', or the notion of governance by transnational experts in the interests of all, as Jean Monnet put it - an understanding of integration that still informs European Commission attitudes and practices in particular; (ii) 'neo-corporatist or consociationalist cooperation' geared towards achieving broad consensus on policy-making, which reflects the heterogeneous character of the EU and nationally informed preferences of many governmental and societal actors; and (iii) the vision of the EU as 'a supranational parliamentary democracy', which has put the parliamentarisation of the EU centre stage. The lecture argues, however, that these three governance traditions have created tensions and, in some ways, undermined each other. In this way, they have become an easier target for Europopulists who are attacking all of these post-war traditions separately, and their peculiar mix within the present-day EU.

Τοποθεσία: Library Reading Room, 5th floor, Altiero Spinelli Building (ASP 05D)
Τελευταία ενημέρωση: 18-10-2019

20-11-2019 14:30 - High-Level Conference on the Rights of the Child

Ακρόαση - DROI LIBE
Yellow banner with a drawing of a child writing the name of the event

This year marks the 60th anniversary of UN General Assembly Declaration of the Rights of the Child and the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child.

Αναλυτικότερα

To renew its pledge to protect and promote children's rights, the European Parliament will organise a High-Level Conference on 20 November 2019 to celebrate the 30th Anniversary of the UNCRC, to acknowledge the progress made over three decades and to reflect on the challenges ahead in a global and digital world.

Registration for the conference is open from 14 October 2019 to 13 November 2019.
There are separate platforms to register minors and adults. Please use the appropriate link listed below.

The High-Level conference will be held in the European Parliament Plenary Chamber in Brussels.

Τοποθεσία: European Parliament Plenary Chamber, Brussels
Τελευταία ενημέρωση: 17-10-2019

    Draft Programme
    Poster

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές