Προσεχείς εκδηλώσεις

11-06-2020 09:00 - CONT Public Hearing: Implementation of EU funds

Ακρόαση - CONT
Risk Management

CONT Committee is organising a public hearing entitled 'Implementation of EU funds: towards more effective management and control systems under shared management'. This public hearing will focus on prevention and ex-post tools and on roles of different actors on Member States and EU levels in the response to shortcomings in the shared management. Provisional speakers include representatives from the Commission, the European Court of Auditors, an NGO, and from national authorities.

Αναλυτικότερα

Over 4,000 potentially fraudulent irregularities affecting the EU's financial interests were identified between 2013 and 2017. These represented almost €1.5 billion of EU support, 72% of which concerned cohesion policy, including the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the European Social Fund. Responsibility for fighting fraud in these areas of shared management lies primarily with the Member States.

The use of risk assessment tools should become mandatory. Fraud risk assessment should involve relevant external actors to make it more robust. Besides, conditionality for EU funding will be an important point on the agenda of the new Commission and it is very important to invite experts that can bring forward concrete proposals on how this aim could be achieved. Still, the European Public Prosecutor's Office (EPPO) should become operational by the end of 2020; however, as an enhanced cooperation tool, only 22 Member States have so far agreed to participate.

Τοποθεσία: József Antall (4Q1) - Remote Meeting
Τελευταία ενημέρωση: 02-06-2020

11-06-2020 15:00 - STOA Roundtable on Digital Sovereign Identity

Εργαστήριο - STOA
REF. 20200526PHT79811

This event will take place by video conference and can be followed by webstream

Αναλυτικότερα

In the digital age, citizens need to manage a range of online identities that are linked, in different ways, to their offline identity. In managing these identities and entering into agreements, citizens navigate a complex legal and technical infrastructure. As digital identities become increasingly important, it is worth considering how this infrastructure can be made more trustworthy, empowering users while increasing the availability of data and ensuring citizens' safety and privacy. This roundtable discussion will examine novel technologies and cutting-edge ideas about how to build such a trust infrastructure, including public policies, legal frameworks, business models and technical standards. This Roundtable is organised in cooperation with ELONTech and the IoT Council in the context of the work on identity of the Strategy Team of Next Generation Internet, a European Commission initiative to reimagine and reengineer the internet for the third millennium and beyond.

Programme

15:00-15:05: Introductory remarks

  • Eva KAILI, MEP, Chair of the Panel for the Future of Science and Technology (STOA)

15:05-15:45: Experts' presentations and Q&A

  • Remy KNECHT, COO of ITSME.be

  • Daniel DU SEUIL, Convenor European Self Sovereign Identity Framework (EBSI)

  • Loretta ANANIA, Scientific Officer at DG Connect, European Commission

  • Thibaut VERBIEST, Head of Regulatory Affairs Europe & Africa at Diginex, ELONTech Advisor

  • Petros KAVASSALIS, Associate Professor at University of the Aegean, ELONTech Advisor

15:45-16:25: Discussion

16:25-17:30: Closing remarks

  • Ivars IJABS, MEP, 2nd Vice-Chair of the Panel for the Future of Science and Technology (STOA)


Τελευταία ενημέρωση: 03-06-2020

    Speakers' biographies

15-06-2020 13:30 - EPRS online Book Talk | A Certain Idea of France: The life of Charles de Gaulle

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
EPRS online book talk - 15 June 2020

As we approach the 80th anniversary of the Appel du 18 juin 1940, Professor Julian Jackson will talk about his highly-acclaimed recent biography of General de Gaulle, ‘A Certain Idea of France: The life of Charles de Gaulle’ (2018). The author will share his experience of writing the book and reflect on the role of de Gaulle in French politics, from his war-time leadership of Free France to his resignation as President in 1969, as well as his legacy almost 50 years after his death.

Αναλυτικότερα

For operational reasons during the coronavirus crisis, this online event is only open to members of the EP community.

Τοποθεσία: Live event through the WebEx platform
Τελευταία ενημέρωση: 07-05-2020

02-07-2020 13:30 - EPRS online Book Talk | Has the EU become a regulatory superpower?

Άλλη δραστηριότητα - EPRS
EPRS Book Talk - 3 July 2020

Professor Anu Bradford will talk about her new book, ‘The Brussels Effect: How Europe rules the world’ (2020), which analyses the EU’s growing ability to shape global markets through standard-setting. She argues that, without resort to international institutions or other nations’ formal agreement, the EU has been gradually acquiring and exercising the ability to influence the global economic environment resulting in a ‘Europeanisation’ of important aspects of global commerce.

Αναλυτικότερα

For operational reasons during the coronavirus crisis, this online event is only open to members of the EP community.

Τοποθεσία: Live event through the WebEx platform
Τελευταία ενημέρωση: 07-05-2020

Ακροάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 193 του Κανονισμού, οι επιτροπές μπορούν να διοργανώνουν ακροάσεις με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό κρίνεται ουσιώδους σημασίας για το έργο τους επί ενός συγκεκριμένου θέματος. Οι ακροάσεις μπορούν να διοργανώνονται από κοινού, από δύο ή περισσότερες επιτροπές. Οι περισσότερες επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις τακτικά, εφόσον αυτό τους επιτρέπει να ενημερώνονται για τις απόψεις εμπειρογνωμόνων και να συζητούν μαζί τους για τα σημαντικότερα θέματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ακροάσεις επιτροπών, όπως τα προγράμματα, τις αφίσες και τους λόγους των ομιλητών.

Εργαστήρια

Το εργαστήρια οργανώνονται από τα θεματικά τμήματα και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τον Δημοσιονομικό Κανονισμό. Δεν είναι υποχρεωτικά δημόσια, μπορεί όμως να πραγματοποιηθούν στη διάρκεια συνεδριάσεων των επιτροπών.

Τα εργαστήρια δίνουν στους βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες και να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με το κοινοβουλευτικό έργο ή για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Άλλες εκδηλώσεις

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις σε σχέση με πολιτικές