Euroopa Investeerimispank

01-02-2018

Euroopa Investeerimispank (EIP) edendab Euroopa Liidu eesmärke projektide pikaajalise rahastamise, tagatiste ja nõustamise kaudu. Ta toetab projekte nii ELis kui ka väljaspool. Panga aktsionärid on ELi liikmesriigid. EIP on Euroopa Investeerimisfondi (EIF) peamine aktsionär ja moodustab koos sellega EIP grupi. EIP grupp on komisjoni esildatud Euroopa investeerimiskava raames osa ulatuslikumast strateegiast, mille eesmärk on vabastada investorid osaliselt projektidega seotud riskidest ning ületada suur investeerimislõhe.

Euroopa Investeerimispank (EIP) edendab Euroopa Liidu eesmärke projektide pikaajalise rahastamise, tagatiste ja nõustamise kaudu. Ta toetab projekte nii ELis kui ka väljaspool. Panga aktsionärid on ELi liikmesriigid. EIP on Euroopa Investeerimisfondi (EIF) peamine aktsionär ja moodustab koos sellega EIP grupi. EIP grupp on komisjoni esildatud Euroopa investeerimiskava raames osa ulatuslikumast strateegiast, mille eesmärk on vabastada investorid osaliselt projektidega seotud riskidest ning ületada suur investeerimislõhe.