Euroopa Investeerimispank

01-02-2018

Euroopa Investeerimispank (EIP) aitab Euroopa Liidul saavutada eesmärke projektide pikaajalise rahastamise, tagatiste ja nõustamise kaudu. EIP toetab projekte nii ELis kui ka väljaspool seda. Panga aktsionärid on ELi liikmesriigid. EIP on Euroopa Investeerimisfondi (EIF) enamusaktsionär. Koos moodustavad need kaks organisatsiooni EIP grupi. EIP grupp on komisjoni välja töötatud Euroopa investeerimiskava kohaselt osa ulatuslikumast strateegiast, mille eesmärk on vabastada investorid osast projektidega seotud riskidest ning ületada suur investeerimislõhe.

Euroopa Investeerimispank (EIP) aitab Euroopa Liidul saavutada eesmärke projektide pikaajalise rahastamise, tagatiste ja nõustamise kaudu. EIP toetab projekte nii ELis kui ka väljaspool seda. Panga aktsionärid on ELi liikmesriigid. EIP on Euroopa Investeerimisfondi (EIF) enamusaktsionär. Koos moodustavad need kaks organisatsiooni EIP grupi. EIP grupp on komisjoni välja töötatud Euroopa investeerimiskava kohaselt osa ulatuslikumast strateegiast, mille eesmärk on vabastada investorid osast projektidega seotud riskidest ning ületada suur investeerimislõhe.