Eelarve täitmine

01-01-2018

Eelarve täitmise eest vastutab Euroopa Komisjon, kuid täitmine toimub koostöös liikmesriikidega. Poliitilist kontrolli selle üle teeb Euroopa Parlament.

Eelarve täitmise eest vastutab Euroopa Komisjon, kuid täitmine toimub koostöös liikmesriikidega. Poliitilist kontrolli selle üle teeb Euroopa Parlament.