Euroopa vesiviljelus

01-01-2018

Võrreldes vesiviljelustoodangu kiire kasvuga mujal maailmas valitseb Euroopa vesiviljeluses seisak. Olukorra parandamiseks on komisjon avaldanud kaks teatist (2002. ja 2009. aastal) Euroopa vesiviljeluse arengustrateegia kohta. 2002. aasta strateegia ei aidanud Euroopas tootmist suurendada, kuna vesiviljelust ja selle turgu tabas üleilmne majanduskriis. Seepärast avaldas komisjon 2013. aastal kolmanda teatise, mille eesmärk on saavutada ELi vesiviljeluse kestlik areng ning milles esitatakse strateegilised suunised.

Võrreldes vesiviljelustoodangu kiire kasvuga mujal maailmas valitseb Euroopa vesiviljeluses seisak. Olukorra parandamiseks on komisjon avaldanud kaks teatist (2002. ja 2009. aastal) Euroopa vesiviljeluse arengustrateegia kohta. 2002. aasta strateegia ei aidanud Euroopas tootmist suurendada, kuna vesiviljelust ja selle turgu tabas üleilmne majanduskriis. Seepärast avaldas komisjon 2013. aastal kolmanda teatise, mille eesmärk on saavutada ELi vesiviljeluse kestlik areng ning milles esitatakse strateegilised suunised.