Lennutransport: tsiviillennundusjulgestus

01-02-2018

Lennundusjulgestuse (mitte segi ajada lennundusohutusega[1]) ülesanne on hoida ära kuritahtlikke tegusid õhusõiduki ning selle reisijate ja meeskonna vastu. 2001. aastal aset leidnud kohutavate rünnakute järel on EL võtnud tsiviillennunduse kaitseks vastu terve rea julgeolekueeskirju. Tekkivate riskide käsitlemiseks ajakohastatakse neid eeskirju regulaarselt. Liikmesriikidele on jäetud õigus kohaldada rangemaid meetmeid.

Lennundusjulgestuse (mitte segi ajada lennundusohutusega[1]) ülesanne on hoida ära kuritahtlikke tegusid õhusõiduki ning selle reisijate ja meeskonna vastu. 2001. aastal aset leidnud kohutavate rünnakute järel on EL võtnud tsiviillennunduse kaitseks vastu terve rea julgeolekueeskirju. Tekkivate riskide käsitlemiseks ajakohastatakse neid eeskirju regulaarselt. Liikmesriikidele on jäetud õigus kohaldada rangemaid meetmeid.