Lennundusohutus

01-02-2018

Ühiseeskirjad, mida on järk-järgult laiendatud kogu lennutranspordi valdkonnale, tagavad lennutranspordi siseturul ohutuse[1] ühtse ja kõrge taseme.

Ühiseeskirjad, mida on järk-järgult laiendatud kogu lennutranspordi valdkonnale, tagavad lennutranspordi siseturul ohutuse[1] ühtse ja kõrge taseme.