Haridus ja kutseõpe

01-09-2017

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt lasub esmane vastutus haridus- ja koolituspoliitika eest liikmesriikidel, kusjuures Euroopa Liidul on üksnes toetav roll. Siiski on mõned teatavad probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate oskuste vähesus, ülemaailmne konkurents ja alusharidus – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt lasub esmane vastutus haridus- ja koolituspoliitika eest liikmesriikidel, kusjuures Euroopa Liidul on üksnes toetav roll. Siiski on mõned teatavad probleemid kõigis liikmesriikides sarnased – vananev elanikkond, töötajate oskuste vähesus, ülemaailmne konkurents ja alusharidus – ning seepärast on vaja, et riigid reageeriksid ühiselt, teeksid koostööd ja õpiksid üksteiselt[1].