Noored

01-09-2017

Noortepoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse. Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine on siin välistatud. Seetõttu on ELil toetav roll. Programmi „Erasmus+“ noorsooprojektidega edendatakse noortevahetust ELi piires ning kolmandate riikidega. Viimastel aastatel on Euroopa Liit noortepoliitikale palju rohkem tähelepanu pööranud, nagu näitab ka Euroopa solidaarsuskorpuse algatus ja projekt „DiscoverEU“.

Noortepoliitika kuulub liikmesriikide pädevusse. Liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine on siin välistatud. Seetõttu on ELil toetav roll. Programmi „Erasmus+“ noorsooprojektidega edendatakse noortevahetust ELi piires ning kolmandate riikidega. Viimastel aastatel on Euroopa Liit noortepoliitikale palju rohkem tähelepanu pööranud, nagu näitab ka Euroopa solidaarsuskorpuse algatus ja projekt „DiscoverEU“.