Inimõigused

01-05-2018

Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik, toetab Euroopa Liit välissuhetes kindlalt demokraatiat ja inimõigusi. EL püüab inimõiguste probleeme arvesse võtta kõigis oma poliitikavaldkondades ja programmides. Liidul on mitmesuguseid inimõigustepoliitika vahendeid erimeetmete võtmiseks, sealhulgas projektide rahastamiseks rahastamisvahendite kaudu.

Lähtudes oma aluspõhimõtetest, milleks on vabadus, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik, toetab Euroopa Liit välissuhetes kindlalt demokraatiat ja inimõigusi. EL püüab inimõiguste probleeme arvesse võtta kõigis oma poliitikavaldkondades ja programmides. Liidul on mitmesuguseid inimõigustepoliitika vahendeid erimeetmete võtmiseks, sealhulgas projektide rahastamiseks rahastamisvahendite kaudu.