Lõuna-Aasia

01-01-2018

Aasia on kõige suurem ja rahvarohkem maailmajagu. Euroopa Liidu jaoks on Aasia geostrateegiliselt väga oluline piirkond. Tugeva majandusjõu ning peamise abiandjana, sealhulgas arenguabi andjana arendab EL Lõuna-Aasia riikidega tihedamaid sidemeid ning edendab institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi. ELil on selles piirkonnas ka julgeolekuga seotud muresid, näiteks Kashmiri konflikt ja Afganistan.

Aasia on kõige suurem ja rahvarohkem maailmajagu. Euroopa Liidu jaoks on Aasia geostrateegiliselt väga oluline piirkond. Tugeva majandusjõu ning peamise abiandjana, sealhulgas arenguabi andjana arendab EL Lõuna-Aasia riikidega tihedamaid sidemeid ning edendab institutsioonide ülesehitamist, demokraatiat, head valitsemistava ja inimõigusi. ELil on selles piirkonnas ka julgeolekuga seotud muresid, näiteks Kashmiri konflikt ja Afganistan.