Vaikse ookeani piirkond

01-01-2018

ELi suhted Vaikse ookeani piirkonnaga on poliitilised, majanduslikud ja arengualased. EL on Vaikse ookeani piirkonna suuruselt teine kaubanduspartner ning 2018. aasta juunis alustati läbirääkimisi laiaulatuslike vabakaubanduslepingute sõlmimiseks Austraalia ja Uus-Meremaaga. Selles piirkonnas on ELil partnerlussuhted 15 sõltumatu saareriigiga (peatähelepanuga arengule, kalandusele ja kliimamuutustele), nelja ülemeremaa ja -territooriumiga ning Vaikse ookeani saarte foorumiga.

ELi suhted Vaikse ookeani piirkonnaga on poliitilised, majanduslikud ja arengualased. EL on Vaikse ookeani piirkonna suuruselt teine kaubanduspartner ning 2018. aasta juunis alustati läbirääkimisi laiaulatuslike vabakaubanduslepingute sõlmimiseks Austraalia ja Uus-Meremaaga. Selles piirkonnas on ELil partnerlussuhted 15 sõltumatu saareriigiga (peatähelepanuga arengule, kalandusele ja kliimamuutustele), nelja ülemeremaa ja -territooriumiga ning Vaikse ookeani saarte foorumiga.