Kapitali vaba liikumine

01-02-2018

Kapitali vaba liikumine on üks ELi ühtse turu neljast põhivabadusest. Kapitali vaba liikumine ei ole neist mitte ainult kõige uuem, vaid tänu ainulaadsele kolmandate riikide hõlmamisele ka kõige laiema ulatusega. Kapitalivoogude liberaliseerimine on edenenud järk-järgult. Piirangud kapitali liikumisele ja maksetele nii liikmesriikide vahel kui ka kolmandate riikidega on Maastrichti lepinguga alates 2004. aasta algusest keelatud, kuigi võib esineda erandeid.

Kapitali vaba liikumine on üks ELi ühtse turu neljast põhivabadusest. Kapitali vaba liikumine ei ole neist mitte ainult kõige uuem, vaid tänu ainulaadsele kolmandate riikide hõlmamisele ka kõige laiema ulatusega. Kapitalivoogude liberaliseerimine on edenenud järk-järgult. Piirangud kapitali liikumisele ja maksetele nii liikmesriikide vahel kui ka kolmandate riikidega on Maastrichti lepinguga alates 2004. aasta algusest keelatud, kuigi võib esineda erandeid.