Taastuvenergia

01-01-2018

Taastuvad energiaallikad (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia, ookeanienergia, geotermiline energia, biomass ja biokütused) on fossiilkütuste alternatiivid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mitmekesistada energiavarustust ning vähendada sõltuvust ebakindlatest ja heitlikest fossiilkütuse-, eelkõige nafta- ja gaasiturgudest. ELi õigusloome taastuvate energiaallikate edendamiseks on viimastel aastatel märkimisväärselt arenenud. Aastal 2009 seadsid ELi juhid eesmärgiks, et 2020. aastaks oleks 20% ELi energiatarbimisest pärit taastuvatest energiaallikatest. Aastal 2018 lepiti kokku, et 2030. aastaks tuleb 32% ELi energiatarbimisest saada taastuvatest energiaallikatest. Praegu on arutamisel tulevane poliitikaraamistik 2030. aasta järgseks perioodiks.

Taastuvad energiaallikad (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia, ookeanienergia, geotermiline energia, biomass ja biokütused) on fossiilkütuste alternatiivid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mitmekesistada energiavarustust ning vähendada sõltuvust ebakindlatest ja heitlikest fossiilkütuse-, eelkõige nafta- ja gaasiturgudest. ELi õigusloome taastuvate energiaallikate edendamiseks on viimastel aastatel märkimisväärselt arenenud. Aastal 2009 seadsid ELi juhid eesmärgiks, et 2020. aastaks oleks 20% ELi energiatarbimisest pärit taastuvatest energiaallikatest. Aastal 2018 lepiti kokku, et 2030. aastaks tuleb 32% ELi energiatarbimisest saada taastuvatest energiaallikatest. Praegu on arutamisel tulevane poliitikaraamistik 2030. aasta järgseks perioodiks.