Audiovisuaal- ja meediapoliitika

01-11-2017

ELi audiovisuaalpoliitikat reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 167 ja 173. Tähtsaim selle valdkonna õigusakt on audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis on praegu (2017. aastal) läbivaatamisel. Liidu keskne vahend kogu tööstusharu (eelkõige filmitööstuse) toetamiseks on programmi „Loov Euroopa“ alaprogramm MEDIA. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et „massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse“.

ELi audiovisuaalpoliitikat reguleeritakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 167 ja 173. Tähtsaim selle valdkonna õigusakt on audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis on praegu (2017. aastal) läbivaatamisel. Liidu keskne vahend kogu tööstusharu (eelkõige filmitööstuse) toetamiseks on programmi „Loov Euroopa“ alaprogramm MEDIA. Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on sätestatud, et „massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse“.