Toiduohutus

01-02-2018

ELi toiduohutuspoliitikal on kaks eesmärki: kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve ning soodustada Euroopa ühtse turu tõrgeteta toimimist. Seetõttu tagab Euroopa Liit kontrollistandardite kehtestamise (ja nende järgimise) sööda ja toiduainete hügieeni, looma- ja taimetervise valdkonnas ning toidu kaitseks keskkonnas olevate ainetega saastumise eest. Samuti reguleerib liit toidu ja sööda märgistamist.

ELi toiduohutuspoliitikal on kaks eesmärki: kaitsta inimeste tervist ja tarbijate huve ning soodustada Euroopa ühtse turu tõrgeteta toimimist. Seetõttu tagab Euroopa Liit kontrollistandardite kehtestamise (ja nende järgimise) sööda ja toiduainete hügieeni, looma- ja taimetervise valdkonnas ning toidu kaitseks keskkonnas olevate ainetega saastumise eest. Samuti reguleerib liit toidu ja sööda märgistamist.