Kalavarude kaitse

01-01-2018

Kalavarude kaitse põhineb vajadusel tagada nende varude ökoloogiliselt kestlik kasutamine ja kalandussektori elujõulisus. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Liit võtnud vastu seadusi, millega reguleeritakse juurdepääsu ELi vetele, varude jaotamist ja kasutamist, lubatud kogupüüke, püügikoormuse piiramist ja muid tehnilisi meetmeid.

Kalavarude kaitse põhineb vajadusel tagada nende varude ökoloogiliselt kestlik kasutamine ja kalandussektori elujõulisus. Selle eesmärgi saavutamiseks on Euroopa Liit võtnud vastu seadusi, millega reguleeritakse juurdepääsu ELi vetele, varude jaotamist ja kasutamist, lubatud kogupüüke, püügikoormuse piiramist ja muid tehnilisi meetmeid.