Rahvusvahelised kalandussuhted

01-01-2018

Euroopa Liit on sõlminud üle 20 rahvusvahelise kalanduskokkuleppe, et edendada säästva kalapüügi juhtimise raamistikku õiguslikus, keskkonna-, majandus- ja sotsiaalaspektis, saada juurdepääs maailma tähtsaimatele kalapüügipiirkondadele ning edendada järelevalvet, kontrolli ja seiret ebaseadusliku püügi vastu võitlemiseks. Euroopa Liit sõlmib kahepoolseid kokkuleppeid, näiteks säästva kalanduse partnerluslepingud, ning mitmepoolseid kokkuleppeid, näiteks kokkulepped piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonidega või rahvusvahelised konventsioonid.

Euroopa Liit on sõlminud üle 20 rahvusvahelise kalanduskokkuleppe, et edendada säästva kalapüügi juhtimise raamistikku õiguslikus, keskkonna-, majandus- ja sotsiaalaspektis, saada juurdepääs maailma tähtsaimatele kalapüügipiirkondadele ning edendada järelevalvet, kontrolli ja seiret ebaseadusliku püügi vastu võitlemiseks. Euroopa Liit sõlmib kahepoolseid kokkuleppeid, näiteks säästva kalanduse partnerluslepingud, ning mitmepoolseid kokkuleppeid, näiteks kokkulepped piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonidega või rahvusvahelised konventsioonid.