Meretranspordi strateegilised lähtekohad

01-02-2018

Meretransporti käsitlevates ELi õigusaktides keskendutakse teenuste vaba liikumise põhimõtte kohaldamisele ja konkurentsieeskirjade õigele kohaldamisele, samal ajal on tähtis ka tagada kõrgel tasemel ohutus, head töötingimused ja keskkonnanormide järgimine.

Meretransporti käsitlevates ELi õigusaktides keskendutakse teenuste vaba liikumise põhimõtte kohaldamisele ja konkurentsieeskirjade õigele kohaldamisele, samal ajal on tähtis ka tagada kõrgel tasemel ohutus, head töötingimused ja keskkonnanormide järgimine.