Turism

01-06-2017

Alates 2009. aasta detsembrist on turismipoliitikal eraldi õiguslik alus. Sellele vaatamata ei ole turismi jaoks eraldi eelarvevahendeid ette nähtud ei aastate 2014–2020 mitmeaastases finantsraamistikus ega ka aastate 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku kõige viimases ettepanekus.

Alates 2009. aasta detsembrist on turismipoliitikal eraldi õiguslik alus. Sellele vaatamata ei ole turismi jaoks eraldi eelarvevahendeid ette nähtud ei aastate 2014–2020 mitmeaastases finantsraamistikus ega ka aastate 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku kõige viimases ettepanekus.