Tuumaenergia

01-02-2018

Praegu toodetakse tuumaenergiat tuuma lõhustamise protsessi käigus, mis seisneb uraani ja plutooniumi aatomituumade lõhustamises energia vabastamiseks. Tuumaenergia on vähese CO2 heitega alternatiiv fossiilkütustele ja ELi 27 liikmesriigist on sellel oluline osa 13 liikmesriigi energiaallikate jaotuses ning selle arvele langeb peaaegu 26% ELis toodetavast elektrienergiast. Tuumaenergia kasutamine on aga 1986. aasta Tšernobõli ja 2011. aasta Jaapani Fukushima tuumakatastroofide tagajärjel muutunud väga vastuoluliseks. Saksamaa otsus tuumaenergiast 2020. aastaks järk-järgult loobuda ning kahe reaktori ajutine sulgemine Belgias pärast seda, kui nende mahutites avastati praod, on survet Euroopas tuumaenergiast loobumisele veelgi suurendanud. Ehkki on liikmesriikide otsustada, kas lisada tuumaenergia oma energiaallikate jaotusse või mitte, siis ELi õigusaktidega püütakse parandada tuumaelektrijaamade ohutusstandardeid ning tagada, et tuumajäätmeid ladustatakse ja käideldakse ohutult.

Praegu toodetakse tuumaenergiat tuuma lõhustamise protsessi käigus, mis seisneb uraani ja plutooniumi aatomituumade lõhustamises energia vabastamiseks. Tuumaenergia on vähese CO2 heitega alternatiiv fossiilkütustele ja ELi 27 liikmesriigist on sellel oluline osa 13 liikmesriigi energiaallikate jaotuses ning selle arvele langeb peaaegu 26% ELis toodetavast elektrienergiast. Tuumaenergia kasutamine on aga 1986. aasta Tšernobõli ja 2011. aasta Jaapani Fukushima tuumakatastroofide tagajärjel muutunud väga vastuoluliseks. Saksamaa otsus tuumaenergiast 2020. aastaks järk-järgult loobuda ning kahe reaktori ajutine sulgemine Belgias pärast seda, kui nende mahutites avastati praod, on survet Euroopas tuumaenergiast loobumisele veelgi suurendanud. Ehkki on liikmesriikide otsustada, kas lisada tuumaenergia oma energiaallikate jaotusse või mitte, siis ELi õigusaktidega püütakse parandada tuumaelektrijaamade ohutusstandardeid ning tagada, et tuumajäätmeid ladustatakse ja käideldakse ohutult.