Keskkonnapoliitika üldpõhimõtted ja alusraamistik

01-02-2018

Euroopa keskkonnapoliitika rajaneb ettevaatus- ja ennetusprintsiibil ning põhimõttel, et keskkonnasaaste tuleb kõrvaldada selle tekkekohas ning saastaja peab maksma. Kõigis keskkonnapoliitika valdkondades luuakse edasise tegevuse jaoks raamistik mitmeaastaste keskkonnaalaste tegevusprogrammidega. Need sisalduvad horisontaalsetes strateegiates ja neid võetakse arvesse rahvusvahelistel keskkonnateemalistel läbirääkimistel. Ka rakendamine on ülitähtis aspekt.

Euroopa keskkonnapoliitika rajaneb ettevaatus- ja ennetusprintsiibil ning põhimõttel, et keskkonnasaaste tuleb kõrvaldada selle tekkekohas ning saastaja peab maksma. Kõigis keskkonnapoliitika valdkondades luuakse edasise tegevuse jaoks raamistik mitmeaastaste keskkonnaalaste tegevusprogrammidega. Need sisalduvad horisontaalsetes strateegiates ja neid võetakse arvesse rahvusvahelistel keskkonnateemalistel läbirääkimistel. Ka rakendamine on ülitähtis aspekt.