Õhu- ja mürasaaste

01-02-2018

Õhusaaste ja ülemäärane müra kahjustavad meie tervist ja keskkonda. Õhusaastet tekitab peamiselt tööstus, transport, energiatootmine ja põllumajandus. ELi õhukvaliteedi strateegia eesmärk on saavutada kehtivate õhukvaliteeti reguleerivate õigusaktide täielik järgimine 2020. aastaks. Samuti on selles seatud pikaajalised eesmärgid 2030. aastaks. Keskkonnamüra direktiivi põhjal saab määrata kindlaks müratasemed ELis ning võtta vajalikke meetmeid, et langetada need vastuvõetavale tasemele. Konkreetsetest allikatest pärinevat õhu- ja mürasaastet reguleeritakse eraldi õigusaktidega.

Õhusaaste ja ülemäärane müra kahjustavad meie tervist ja keskkonda. Õhusaastet tekitab peamiselt tööstus, transport, energiatootmine ja põllumajandus. ELi õhukvaliteedi strateegia eesmärk on saavutada kehtivate õhukvaliteeti reguleerivate õigusaktide täielik järgimine 2020. aastaks. Samuti on selles seatud pikaajalised eesmärgid 2030. aastaks. Keskkonnamüra direktiivi põhjal saab määrata kindlaks müratasemed ELis ning võtta vajalikke meetmeid, et langetada need vastuvõetavale tasemele. Konkreetsetest allikatest pärinevat õhu- ja mürasaastet reguleeritakse eraldi õigusaktidega.