Veekaitse ja -majandus

01-02-2018

Vesi on hädavajalik inimeste, loomade ja taimede eluks ning majanduse jaoks. Veekaitse ja veemajandus ulatub üle riigipiiride. ELi veepoliitika raamdirektiiviga loodi õigusraamistik ELis puhta vee kaitsmiseks ja taastamiseks ning selle pikaajalise säästva kasutuse tagamiseks. Seda täiendavad konkreetsemad õigusaktid, nagu joogi- või suplusveedirektiiv, üleujutuste direktiiv ja merestrateegia raamdirektiiv, samuti rahvusvahelised lepingud.

Vesi on hädavajalik inimeste, loomade ja taimede eluks ning majanduse jaoks. Veekaitse ja veemajandus ulatub üle riigipiiride. ELi veepoliitika raamdirektiiviga loodi õigusraamistik ELis puhta vee kaitsmiseks ja taastamiseks ning selle pikaajalise säästva kasutuse tagamiseks. Seda täiendavad konkreetsemad õigusaktid, nagu joogi- või suplusveedirektiiv, üleujutuste direktiiv ja merestrateegia raamdirektiiv, samuti rahvusvahelised lepingud.