Majandus- ja rahaliidu ajalugu

01-02-2018

Majandus- ja rahaliit on ELi tiheneva majandusliku integratsiooni tulemus. See on ELi ühtse turu laiendus, mida iseloomustavad ühised toote-eeskirjad ning kaupade, kapitali, tööjõu ja teenuste vaba liikumine. Euroalal, mis praegu koosneb 19 ELi liikmesriigist, on kasutusele võetud ühisraha euro. Kõik ELi liikmesriigid – välja arvatud Taani – peaksid võtma euro kasutusele, kui nad on täitnud lähenemiskriteeriumid. Ühtse rahapoliitika paneb paika eurosüsteem (kuhu kuuluvad Euroopa Keskpanga juhatus ja euroala keskpankade presidendid) ning seda täiendavad eelarve-eeskirjad ja erineval määral toimuv majanduspoliitika koordineerimine. Majandus- ja rahaliidus keskset majandusvalitsust ei ole. See vastutus on jagatud liikmesriikide ja mitme ELi institutsiooni vahel.

Majandus- ja rahaliit on ELi tiheneva majandusliku integratsiooni tulemus. See on ELi ühtse turu laiendus, mida iseloomustavad ühised toote-eeskirjad ning kaupade, kapitali, tööjõu ja teenuste vaba liikumine. Euroalal, mis praegu koosneb 19 ELi liikmesriigist, on kasutusele võetud ühisraha euro. Kõik ELi liikmesriigid – välja arvatud Taani – peaksid võtma euro kasutusele, kui nad on täitnud lähenemiskriteeriumid. Ühtse rahapoliitika paneb paika eurosüsteem (kuhu kuuluvad Euroopa Keskpanga juhatus ja euroala keskpankade presidendid) ning seda täiendavad eelarve-eeskirjad ja erineval määral toimuv majanduspoliitika koordineerimine. Majandus- ja rahaliidus keskset majandusvalitsust ei ole. See vastutus on jagatud liikmesriikide ja mitme ELi institutsiooni vahel.