Finantsteenuste poliitika

01-02-2018

Finantsteenustel on oluline koht ELi püüetes kujundada välja siseturg, mille aluseks on teenuste ja kapitali vaba liikumine. Integreerimise protsessis on eristatavad järgmised etapid: 1) riikide sisenemistõkete kaotamine (1957–1973); 2) riikide seaduste ja tegevuspõhimõtete ühtlustamine (1973–1983); 3) siseturu väljakujundamine (1983–1992); 4) ühisraha ala loomine ja kriisieelne periood (1999–2007) ning 5) ülemaailmne finantskriis ja kriisijärgne reformimine (alates 2007. aastast). Ühendkuningriigi lahkumine EList toob uusi probleeme, mis võivad mõjutada finantsteenuste sektorit nii ELis kui ka väljaspool.

Finantsteenustel on oluline koht ELi püüetes kujundada välja siseturg, mille aluseks on teenuste ja kapitali vaba liikumine. Integreerimise protsessis on eristatavad järgmised etapid: 1) riikide sisenemistõkete kaotamine (1957–1973); 2) riikide seaduste ja tegevuspõhimõtete ühtlustamine (1973–1983); 3) siseturu väljakujundamine (1983–1992); 4) ühisraha ala loomine ja kriisieelne periood (1999–2007) ning 5) ülemaailmne finantskriis ja kriisijärgne reformimine (alates 2007. aastast). Ühendkuningriigi lahkumine EList toob uusi probleeme, mis võivad mõjutada finantsteenuste sektorit nii ELis kui ka väljaspool.