Parlamentaarne järelevalve julgeoleku- ja luureasutuste üle Euroopa Liidus

15-06-2011

Käesolev uuring hindab riiklike julgeoleku- ja luureasutuste järelevalvet parlamentide ja spetsialiseerunud mitteparlamentaarsete järelevalveasutuste poolt, eesmärgiga selgitada välja head tavad, mis võiksid teavitada Euroopa Parlamendi lähenemisviisi järelevalve tugevdamisele Europoli, Eurojusti, Frontexi ja vähemal määral Sitceni üle. Uuring esitab rea üksikasjalikke soovitusi (sealhulgas salastatud teabele juurdepääsu valdkonnas), mis on sõnastatud järgmiste aspektide üksikasjaliku hindamise põhjal: 1) kõnealuse nelja asutuse praegused ülesanded ja pädevused; 2) olemasolev kõnealuste asutuste Euroopa Parlamendi, ühiste järelevalveorganite ja liikmesriikide parlamentide poolne järelevalvekord; ning 3) julgeoleku- ja luureasutuste parlamentaarse ja spetsialiseerunud järelevalve õiguslikud ja institutsionaalsed raamistikud ELi liikmesriikides ja teistes peamistes demokraatiates.

Käesolev uuring hindab riiklike julgeoleku- ja luureasutuste järelevalvet parlamentide ja spetsialiseerunud mitteparlamentaarsete järelevalveasutuste poolt, eesmärgiga selgitada välja head tavad, mis võiksid teavitada Euroopa Parlamendi lähenemisviisi järelevalve tugevdamisele Europoli, Eurojusti, Frontexi ja vähemal määral Sitceni üle. Uuring esitab rea üksikasjalikke soovitusi (sealhulgas salastatud teabele juurdepääsu valdkonnas), mis on sõnastatud järgmiste aspektide üksikasjaliku hindamise põhjal: 1) kõnealuse nelja asutuse praegused ülesanded ja pädevused; 2) olemasolev kõnealuste asutuste Euroopa Parlamendi, ühiste järelevalveorganite ja liikmesriikide parlamentide poolne järelevalvekord; ning 3) julgeoleku- ja luureasutuste parlamentaarse ja spetsialiseerunud järelevalve õiguslikud ja institutsionaalsed raamistikud ELi liikmesriikides ja teistes peamistes demokraatiates.

Parlamendiväline autor

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)