Regionaalpoliitika roll kliimamuutuse mõjuga tegelemisel äärepoolseimates piirkondades

15-07-2011

Käesolev uurimus uurib kliimamuutuse võimalikku mõju äärepoolseimatele piirkondadele ning esitab ELi regionaalpoliitika meetmed ja algatused, mis toetavad kliimamuutuse leevendamist ja/või sellega kohanemist kõnealustes piirkondades. Uurimuse eesmärk on laiendada teadmisi kliimamuutuse võimalike ohtude kohta äärepoolseimates piirkondades ning hinnata regionaalpoliitika rolli selles kontekstis.

Käesolev uurimus uurib kliimamuutuse võimalikku mõju äärepoolseimatele piirkondadele ning esitab ELi regionaalpoliitika meetmed ja algatused, mis toetavad kliimamuutuse leevendamist ja/või sellega kohanemist kõnealustes piirkondades. Uurimuse eesmärk on laiendada teadmisi kliimamuutuse võimalike ohtude kohta äärepoolseimates piirkondades ning hinnata regionaalpoliitika rolli selles kontekstis.

Parlamendiväline autor

Bernd Schuh (Österreichisches Institut für Raumplanung - ÖIR) ; Herbert Formeyer and Heidelinde Trimmel (Universität für Bodenkultur Wien - BOKU)